svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สั่งตั้งทีมบรรเทาผลกระทบเอลนีโญ

24 เมษายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ในขณะที่ไทยยังวุ่นกับการหาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนหน้า แต่หลายประเทศแถบอาเซียนเริ่มวางแผนรับมือภัยแล้ง ซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ล่าสุด ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งให้จัดตั้งคณะทำงานรับมือผลกระทบ

ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ของฟิลิปปินส์ สั่งให้จัดตั้งคณะทำงานบรรเทาผลกระทบของปรากฏการณ์ เอลนีโญ ที่เริ่มจะเห็นเค้าลางว่า จะทวีความรุนแรงขึ้นในปีนี้

ผู้นำฟิลิปปินส์ยังต้องการให้รัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข พุ่งเป้าไปที่การรับมือกับความเจ็บป่วยของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำ และต้องการให้ภาครัฐผุดโครงการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ  ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สั่งตั้งทีมบรรเทาผลกระทบเอลนีโญ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการระบบชลประทานแห่งชาติ ระบุว่า ทางหน่วยงานได้วางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไว้แล้ว ซึ่งคาดว่า ภัยแล้งจะเกิดในฟิลิปปินส์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า  

ทางหน่วยงานได้ประสานงานกับกระทรวงเกษตร จัดหาแหล่งน้ำชดเชยให้เกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกช่วงหน้าแล้ง และจะพุ่งเป้าไปยังข้าวลูกผสม ซึ่งยังสามารถให้ผลผลิตสูงถึงสองเท่าในช่วงหน้าแล้ง   ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังสั่งการให้หน่วยงานนี้ ยืดระยะเวลาการช่วยเหลือชาวนาออกไปอีก 

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สั่งตั้งทีมบรรเทาผลกระทบเอลนีโญ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สั่งตั้งทีมบรรเทาผลกระทบเอลนีโญ

logoline