svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

มัดรวม ! เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 13 แห่ง แบงก์ไหนจ่ายดอกเบี้ยสูงกันบ้าง

28 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ส่องบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 13 แห่ง หลังจากบางแบงก์เริ่มออกแคมเปญเงินฝาก รองรับธุรกิจฟื้นตัว ใครจ่ายดอกเบี้ยกันเท่าไหร่เช็กเลย

ธนาคารพาณิชย์กระหน่ำแคมเปญระดมเงินฝากเตรียมปล่อยสินเชื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยวันนี้ NationSTORY ได้สำรวจอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 13 แห่ง ให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ตามไปดูกันเลย


1.ธนาคารกรุงเทพ
ออมทรัพย์   0.45-0.55%                 
ประจำ 3 เดือน 1.20%
ประจำ 6 เดือน  1.25%
ประจำ12 เดือน 1.60%
ประจำ24 เดือน 2.00%

2. ธนาคารกรุงไทย
ออมทรัพย์  0.30%     
ประจำ 3 เดือน 1.17%
ประจำ 6 เดือน  1.25%
ประจำ12 เดือน 1.70%
ประจำ24 เดือน 2.25%


3. ธนาคารกสิกรไทย
ออมทรัพย์   0.30 %                
ประจำ 3 เดือน 1.05 -1.10%
ประจำ 6 เดือน  1.20 -1.25%
ประจำ12 เดือน  1.60 -1.70%
ประจำ24 เดือน  2.15 -2.25%

มัดรวม ! เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 13 แห่ง แบงก์ไหนจ่ายดอกเบี้ยสูงกันบ้าง


4. ธนาคารไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์  0.30%         
ประจำ 3 เดือน 1.10%    
ประจำ 6 เดือน 1.25%     
ประจำ12 เดือน 1.70%
ประจำ24 เดือน 2.25%

5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ออมทรัพย์  0.30%         
ประจำ 3 เดือน 1.10%    
ประจำ 6 เดือน 1.25%    
ประจำ12 เดือน 1.70%     
ประจำ24 เดือน 2.10 %

6.ธนาคารทหารไทยธนชาต
ออมทรัพย์  0.125%                 
ประจำ 3 เดือน 1.05%    
ประจำ 6 เดือน 1.15%     
ประจำ12 เดือน 1.55%
ประจำ24 เดือน 1.70%

มัดรวม ! เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 13 แห่ง แบงก์ไหนจ่ายดอกเบี้ยสูงกันบ้าง

7.ธนาคารยูโอบี

ออมทรัพย์ 0.35%            
ประจำ 3 เดือน 0.90%     
ประจำ 6 เดือน 1.10%     
ประจำ12 เดือน 1.5 %
ประจำ24 เดือน 1.70%

8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ออมทรัพย์ 0.35% 
ประจำ 3 เดือน 1.00% 
ประจำ 6 เดือน 1.20% 
ประจำ12 เดือน 1.60%    
ประจำ 24 เดือน 1.90%

9.ธนาคารทิสโก้
ออมทรัพย์    0.30 -2.00%             
ประจำ 3 เดือน  1.70 -2.00 %    
ประจำ 6 เดือน 1.75 -2.05% 
ประจำ12 เดือน 1.85 -2.15% 
ประจำ 24 เดือน1.90 -2.15% 
 
10.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ออมทรัพย์     0.25%             
ประจำ 3 เดือน 1.35 -1.50%     
ประจำ 6 เดือน 1.50 -1.65%     
ประจำ12 เดือน  1.80 -1.95% 
ประจำ24 เดือน 1.95 -2.10%

11.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ออมทรัพย์ 0.25%
ประจำ 3 เดือน 1.40%                
ประจำ 6 เดือน 1.50%    
ประจำ12 เดือน  1.75%
ประจำ 24 เดือน 1.85%

12. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)                 
ออมทรัพย์     0.70 -1.45% 
ประจำ 3 เดือน 1.60%      
ประจำ 6 เดือน 1.80%     
ประจำ12 เดือน 1.90% 
ประจำ 24 เดือน 2.25% 

13.ธนาคารไทยเครดิต  
ออมทรัพย์  0.40%  
ประจำ 3 เดือน  0.95 %             
ประจำ 6 เดือน 1.80%          
ประจำ12 เดือน 1.95-2.25% 
ประจำ24 เดือน 2.25%      

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากมีหลากหลายรูปแบบ และบางรูปแบบมีเงื่อน ไขที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น ถ้าถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่สถาบันการเงินประกาศ หรือถ้าถอนเงินมากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดใน 1 เดือนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน  ดังนั้นจึงควรศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อช่วยทำให้เราได้รับผลตอบแทนจากการฝากเงินตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโดยไม่ได้ตั้งใจ
 

logoline