svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

เจาะพอร์ตหุ้นคลังถือ 13 บริษัท มูลค่า 2.39 ล้านล้านบาท มีบริษัทไหนบ้าง

24 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ผ่าพอร์ตหุ้นกระทรวงการคลังที่ถืออยู่ใน 13 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาร์เก็ตแคปกว่า 2.39 ล้านล้านบาท ตัวไหนเพิ่มมูลค่า-ลดมูลค่าในพอร์ตบ้าง เช็กรายละเอียดที่นี่

หลังพลาดเป้าเก็บรายได้ภาษีครึ่งปีแรก 2.7 หมื่นล้านบาท ทำให้รมช.ใหม่ป้ายแดงอย่าง “เผ่าภูมิ โรจนสกุล” นั่งไม่ติด เร่งหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพหารายได้เข้าคลัง สั่งตั้งคณะกรรมการทบทวนความคุ้มค่าหลักทรัพย์ และหุ้นที่กระทรวงการคลังถือครอง โดยเฉพาะหลักทรัพย์ในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นต้องถือครอง และควรจำหน่ายออก เช่น หุ้นที่ได้รับจากการยึดทรัพย์ หรือนิติเหตุ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 100 หุ้น มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท  

โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังไม่ได้มีการขายออกไป แม้จะเป็นการถือครองหลักทรัพย์ที่ขาดประสิทธิภาพก็ตาม ดังนั้นจึงต้องมีการกลับมาทบทวน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของรัฐ

หากย้อนดูข้อมูลสถิติไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567 มีหลักทรัพย์ของรัฐที่ถือครองโดยกระทรวงการคลัง ทั้งสิ้น 109 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหุ้นในรัฐวิสาหกิจ) มูลค่ารวม 376,997.38 ล้านบาท สำหรับมูลค่าหลักทรัพย์ของรัฐ 108 หลักทรัพย์ (ไม่รวมมูลค่ากองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง) อยู่ที่ 35,304 ล้านบาท ส่วนมูลค่าของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง อยู่ที่ 341,693 ล้านบาท (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ธ.ค.2566)

เจาะพอร์ตหุ้นคลังถือ 13 บริษัท มูลค่า 2.39 ล้านล้านบาท มีบริษัทไหนบ้าง

โดย Nation STORY สำรวจหุ้นที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 13 บริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1.  AOT  บมจ. ท่าอากาศยานไทย กระทรวงการคลัง ถือหุ้น     10,000,000,000  หุ้น สัดส่วน 70% มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป 942,856.20  ล้านบาท ณ วันที่ 21 พ.ค.67 ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่ 853,570.57 ล้านบาท    เพิ่มขึ้น 89,285.63 ล้านบาท  ราคาหุ้นต้นปีจนถึงปัจจุบันปรับขึ้น 9.62% โดยรอบผลประกอบการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 AOT ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.36 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผลประมาณ  3,600 ล้านบาท

2. BCP บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น  กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 65,543,767 หุ้น สัดส่วน 4.76%  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป  53,011.54 ล้านบาท ณ วันที่ 21 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่ 57,830.77  ล้านบาท ลดลง 4,819.23  ล้านบาท  โดยปี 66 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล 131.08 ล้านบาท     

3. BEYOND บมจ.เบาด์ แอนด์ บียอนด์ กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 31,200,000 หุ้น สัดส่วน 10.76%มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป  2,813.67  ล้านบาท ณ วันที่ 21 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่  3,712.88   ล้านบาท ลดลง 899.21   ล้านบาท     โดยปี 66  งดจ่ายเงินปันผล

เจาะพอร์ตหุ้นคลังถือ 13 บริษัท มูลค่า 2.39 ล้านล้านบาท มีบริษัทไหนบ้าง


4. DMT บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
กระทรวงการคลัง ถือหุ้น  261,350,000   หุ้น สัดส่วน 22.13%   มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป 14,529.16 ล้านบาท ณ วันที่ 23 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่  15,592.27  ล้านบาท  ลดลง 1,063.11   ล้านบาท    โดยปี 2566 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.2 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล  313.62 ล้านบาท     
    

5. MCOT บมจ. อสมท   กระทรวงการคลัง    ถือหุ้น 452,134,022   หุ้น สัดส่วน 65.80%  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป  2,061.30  ล้านบาท   ณ วันที่ 23 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่  2,075.04  ล้านบาท ลดลง 13.74   ล้านบาท       โดยปี 66  งดจ่ายเงินปันผล

6. MFC  บลจ. เอ็มเอฟซี กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 20,000,000   หุ้น สัดส่วน15.92%มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป  2,499.75 ล้านบาท ณ วันที่ 23 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่ 2,562.56   ล้านบาท ลดลง  65.81   ล้านบาท  โดยปี 2566 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.3 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล 26 ล้านบาท

 7. NEP บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 295,847,860 หุ้น สัดส่วน    12.72%   มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป 488.33  ล้านบาท ณ วันที่ 23 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่ 511.58  ล้านบาท ลดลง  23.25 ล้านบาท   โดยปี 66  งดจ่ายเงินปันผล     

8. OR บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก กระทรวงการคลัง   ถือหุ้น 153,349,808   หุ้น สัดส่วน 1.28% มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป  216,000 ล้านบาท   ณ วันที่ 23 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่ 214,800   ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 1,200 ล้านบาท  โดยปี 66 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.52 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล 79.74 ล้านบาท

9. PTT บมจ. ปตท. กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 14,598,855,750   หุ้น สัดส่วน 51.11% มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป 956,860.37   ล้านบาทณ วันที่ 21 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่ 964,001.12  ล้านบาท ลดลง 7,140 ล้านบาท   โดยปี 2566 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล  29,197 ล้านบาท         

10.  RPH บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์ กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 14,700,000 หุ้น สัดส่วน 2.69% มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป 3,276  ล้านบาท ณ วันที่ 23 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่  3,549    ล้านบาท  ลดลง 273 ล้านบาท  โดยปี 66 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.19 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล 2.79 ล้านบาท         

11.TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย กระทรวงการคลัง ถือหุ้น  457,000,000 หุ้น สัดส่วน 10%  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป   29,019.50 ล้านบาท    ณ วันที่ 23 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่  32,218.50  ล้านบาท  ลดลง  3,199 ล้านบาท โดยปี 66 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.41 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล 187.37 ล้านบาท

12.TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต กระทรวงการคลัง   ถือหุ้น 11,364,282,005 หุ้น สัดส่วน 11.68%   มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือมาร์เก็ตแคป  169,296.33  ล้านบาท ณ วันที่ 23 พ.ค.67  ขณะที่ ม.ค. 67 อยู่ที่ 173,815.32  ล้านบาท  ลดลง  4,518.99 ล้านบาท โดยปี  66 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.105 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล  1,193.24 ล้านบาท

13.THAI บมจ.  การบินไทย  กระทรวงการคลัง ถือหุ้น  1,044,737,191  หุ้น สัดส่วน47.86%  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการและ ระงับการซื้อขาย        

อย่างไรก็ตาม หุ้น 13 บริษัทที่กระทรวงการคลังถืออยู่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 2.39 ล้านล้านบาท  มีอัตราผลตอบแทนด้านราคาเป็นบวก 3 หลักทรัพย์ ติดลบ 9 หลักทรัพย์   และอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการอีก 1 หลักทรัพย์  โดยหุ้น AOT ให้ผลตอบแทนเด่นสุด ราคาหุ้นวิ่ง 9.62%

         

logoline