svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

เช็กดอกเบี้ยเงินกู้ "แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ" แต่ละค่ายคิดกันเท่าไหร่

13 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

อัปเดตดอกเบี้ยเงินกู้แบงก์พาณิชย์-แบงก์เฉพาะกิจเดือนพ.ค. หลังจากที่มีการปรับลดดอกเบี้ย MRR ลง 0.25% เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา  ซึ่งปัจจุบันแต่ละแบงก์คิดดอกกู้เท่าไหร่ เช็กรายละเอียดที่นี่

รัฐต่อลมหายใจให้กับกลุ่มเปราะบาง และเอสเอ็มอี  ด้วยการเจรจากับสถาบันการเงินลดดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% นานเป็นเวลา 6 เดือน กดปุ่มสตาร์ทตั้งแต่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากกลุ่มเหล่าหนี้มีภาระหนี้สูง ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด และยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่เห็นได้จากหนี้ครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้น

ขณะที่ดอกเบี้ยกลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR)  สำหรับลูกหนี้ที่มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ และอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี ( MOR) ไม่ได้มีการปรับลด ซึ่งต้องรอลุ้นกันว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  12 มิ.ย.จะมีการหั่นดอกเบี้ยลงตามเสียงเรียกร้อง เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่

โดยในวันนี้ Nation STORY  พาไปสำรวจอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์  14 แห่ง และธนาคารเฉพาะกิจ 3 แห่ง นำมาฝากกันว่าแต่ละธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไหร่กันบ้าง

1.ธนาคารกรุงเทพ 

MOR 7.55%

MLR 7.10 %

MRR  7.05 %

2.ธนาคารกรุงไทย

MOR 7.52 %

MLR 7.05%

MRR 7.57%

 

3.ธนาคารกสิกรไทย

MOR  7.59  %

MLR  7.27%

MRR  7.30  %

เช็กดอกเบี้ยเงินกู้ \"แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ\" แต่ละค่ายคิดกันเท่าไหร่

4.ธนาคารไทยพาณิชย์

MOR  7.575 %

MLR 7.05  %

MRR  7.30%

 

5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

MOR  7.575%

MLR   7.28 %

MRR  7.40%

6.ธนาคารทหารไทยธนชาต

MOR   7.85  %

MLR   7.725 %

MRR  7.83  %

7. ธนาคารยูโอบี

MOR   8.35 %

MLR   8.25%

MRR  8.80%

8. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

MOR  8.75  %

MLR  8.35  %

MRR  9.25 %


9. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

MOR  8.00 %

MLR  7.53  %

MRR -  %

 

10. ธนาคารทิสโก้

MOR   8.10 %

MLR   8.10 %

MRR 8.15 %

  

11. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

MOR  8.175  %

MLR  8.175  %

MRR 8.20  %

เช็กดอกเบี้ยเงินกู้ \"แบงก์พาณิชย์-แบงก์รัฐ\" แต่ละค่ายคิดกันเท่าไหร่


12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

MOR  8.45 %

MLR  8.075  %

MRR   8.80 %

 

13. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

MOR  8.175 %

MLR  7.75 %

MRR  7.95%
 

14. ธนาคารไทยเครดิต

MOR  9.08 %

MLR 9.50  %

MRR 10.15 %

15. ธนาคารออมสิน

MOR  6.995%

MLR  7.150  %

MRR 6.595%

16. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

MOR   6.65%

MLR     6.50%

MRR  6.545%

17.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)

MOR   6.65%

MLR     6.50%

MRR  6.975%

ดอกเบี้ยเงินกู้คืออะไร

 ผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน เรียกเก็บจากผู้ขอกู้  โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรียกเก็บจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทสินเชื่อที่เรายื่นขอจากสถาบันการเงิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภทดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สถาบันการเงินให้กู้และผู้กู้ได้ทำสัญญาตกลงร่วมกัน โดยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาในสัญญาที่ได้ทำการตกลงกันเอาไว้

     
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการลงทุนของผู้ให้กู้ เช่น ถ้าหากกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินแบบ Floating Rate Loan อัตราดอกเบี้ยของเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารตามช่วงเวลาที่กำหนด ไม่คงที่เหมือนสินเชื่อแบบ Fixed Rate Loan
logoline