svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

เปิดพอร์ตหุ้น “คลัง” โกยเงินปันผล 3.4 หมื่นล้าน มีบริษัทไหนบ้างเช็กเลย

24 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เจาะพอร์ตการลงทุนกระทรวงการคลัง ถือหุ้นใน 13 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คิดเป็นมูลค่าการถือครอง 5.95 แสนล้านบาท  รับเงินปันผล 3.4 หมื่นล้านบาท จะมีบริษัทไหนบ้างตามไปดูกันเลย

กระทรวงการคลัง มีบททาทหน้าที่บริหารการเงิน การคลังแผ่นดิน การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษี อากร การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอำนาจ  ซึ่งดำเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น การบริหารหนี้ สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

รู้หรือไม่ว่า ! กระทรวงการคลังยังเข้าไปลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ Nation STORY พาไปส่องพอร์ตการลงทุนของกระทรวงการคลังว่ามีการลงทุนหุ้นตัวไหนบ้างและรับเงินปันผลปี 66 ไปเท่าไหร่ 

ทั้งนี้จากสำรวจข้อมูลการลงทุนของกระทรวงการคลัง ผ่าน setsmart พบว่า กระทรวงการคลังติดอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ 13 บริษัท โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมด  5.95 แสนล้านบาท   ซึ่งในปี 66 รับเงินปันผลประมาณ  34,731 ล้านบาท  ซึ่งมีการลงทุนในบริษัทใดบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย
 

1.บมจ. ท่าอากาศยานไทย  หรือ AOT   มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป 928,570.50 ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่ 65 บาท P/E  71.37 เท่า P/BV 8.08 เท่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  0.55 %

กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 10,000 ล้านหุ้น  สัดส่วน 70% (ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 12/12/66) โดยรอบผลประกอบการ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 AOT ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.36 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผลประมาณ  3,600 ล้านบาท

รายได้

ปี 63 อยู่ที่  33,129.95 ล้านบาท

 ปี 64 อยู่ที่ 7,715.73  ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 16,992.50 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 48,435.31 ล้านบาท

ไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 15,769.85 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 63 อยู่ที่ 4,320.68 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ -16,322.01 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ -11,087.87 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 8,790.87 ล้านบาท

ไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 4,563.03 ล้านบาท

เปิดพอร์ตหุ้น “คลัง” โกยเงินปันผล 3.4 หมื่นล้าน มีบริษัทไหนบ้างเช็กเลย

2. บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นหรือ  BCP
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป 60,928.85  ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่ 44.25  บาท P/E 4.60   เท่า P/BV 0.84  เท่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.52 %

กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 65,543,767 หุ้น สัดส่วน 4.76%(ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 7/3/2567) โดยปี 66 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล 131.08 ล้านบาท

รายได้

ปี 62 อยู่ที่ 190,983.67  ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 136,982.82 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 200,695.74  ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 314,056.07  ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 396,021.86  ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 62 อยู่ที่ 1,731.57 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ -6,967.07 ล้านบาท

ปี 64อยู่ที่ 7,623.79 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 12,575.16 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 13,233.28 ล้านบาท

3. บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป   13,938.55 ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่  11.80   บาท P/E  13.92   เท่า P/BV   1.64 เท่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน   10.17%

กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 261,350,000 หุ้น สัดส่วน 22.13%(ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 7/3/2567) โดยปี 2566 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.2 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผลก่อนภาษีราว 313.62 ล้านบาท

รายได้รวม

ปี 63 อยู่ที่ 2,063.23 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 1,212.38 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 1,846.00 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่  2,356.52 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 63 อยู่ที่ 791.43 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 404.30 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 780.58 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 1,001.02 ล้านบาท

เปิดพอร์ตหุ้น “คลัง” โกยเงินปันผล 3.4 หมื่นล้าน มีบริษัทไหนบ้างเช็กเลย


4. บมจ.ปตท. หรือ PTT  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป  971,141.87 ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่  34 บาท P/E 8.67  เท่า P/BV 0.87  เท่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.88%

กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 14,598,855,750 หุ้น สัดส่วน 51.11% (ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 1/03/2567) โดยปี 2566 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล  29,197 ล้านบาท

รายได้รวม

ปี 62 อยู่ที่ 2,239,718.62 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 1,633,977.16 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 2,287,758.51 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 3,391,622.87 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 3,185,256.08 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 62 อยู่ที่ 92,950.60 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 37,765.81 ล้านบาท

ปี 64อยู่ที่ 108,363.41 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 91,174.86 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 112,023.88 ล้านบาท
 

6. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป   217,200 ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่ 18.10   บาท P/E 19.58   เท่า P/BV 1.98  เท่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 2.87%

กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 153,349,808 หุ้น  สัดส่วน 1.28%  (ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 27/02/67) โดยปี 66 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.52 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล 79.74 ล้านบาท

รายได้รวม

ปี 62 อยู่ที่ 583,208.75 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 432,848.96 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 515,279.67 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 793,418.24 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่  774,423.18 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 62 อยู่ที่ 10,895.81 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 8,791.07 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 11,474.03 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 10,370.40 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 11,094.07 ล้านบาท
 

6. บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี  หรือ MFC มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป 2,625.37  ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่ 20.90  บาท P/E 13.89   เท่า P/BV 2.21  เท่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 6.22 %

กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 20,000,000 หุ้น สัดส่วน 15.92 % (ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 11/03/2567) โดยปี 2566 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.3 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล 26 ล้านบาท

รายได้

ปี 62 อยู่ที่ 916.57 ล้านบาท

ปี 63อยู่ที่ 915.07 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 1,525.67 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 1,095.73 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 1,133.37 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 62 อยู่ที่ 130.45 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 148.10 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 306.15 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 221.11 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 189.02 ล้านบาท

7. บมจ.โรงพยาบาลราชพฤกษ์  หรือ RPH  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป   3,330.60 ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่  6.10  บาท P/E 18.06   เท่า P/BV 1.89  เท่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 4.92 %

กระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวน 14,700,000 หุ้น สัดส่วน 2.69%  (ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 13/03/2567) โดยปี 66 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.19 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล 2.79 ล้านบาท

รายได้รวม

ปี 62 อยู่ที่  830.26  ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่  812.54  ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่  1,424.46 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่  1,340.26  ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่  1,177.53  ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 62 อยู่ที่ 96.41 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 93.84 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 402.99 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่286.47 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 184.45ล้านบาท

8.  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ ไทย  หรือ TFFIF มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป 28,334   ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่  6.15   P/BV 0.46    เท่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน  6.66  %

 กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 457,000,000 บาท สัดส่วน 10%  (ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 6/03/67) โดยปี 66 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.41 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล 187.37 ล้านบาท

รายได้รวม

ปี 62 อยู่ที่ 1,917.21 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 1,549.53 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 1,797.04 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 1,984.63ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 501.67 ล้านบาท
 

9. ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป  175,134.13  ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่ 1.80  บาท P/E 9.49   เท่า P/BV 0.76  เท่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 5.81 %

กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน 11,364,282,005 หุ้น สัดส่วน 11.68 %  (ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 5/03/67) โดยปี  66 จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.105 บาท ส่งผลให้กระทรวงการคลังรับเงินปันผล  1,193.24 ล้านบาท

รายได้รวม

ปี 62 อยู่ที่ 52,251.82 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 89,885.61 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 80,709.80 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 81,535.77 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 94,530.50 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 62 อยู่ที่ 7,222.48 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 10,112.18 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 10,474.05 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 14,195.19 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 18,462.18 ล้านบาท

10. บมจ. เบาด์ แอนด์ บียอนด์  หรือ BEYOND มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป 2,900.69  ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่ 10  บาท P/E  18.34  เท่า P/BV 0.46   เท่า กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน  31,200,000 หุ้น  สัดส่วน10.76 %  (ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 14/03/67) โดยปี 66  งดจ่ายเงินปันผล

รายได้รวม

ปี 62 อยู่ที่ 434.16 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 447.94 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 258.97 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 2,191.47 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 2,996.65 ล้านบาท

 

กำไรสุทธิ

ปี 62 อยู่ที่ -5.76 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 80.44 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 877.73 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ -341.95 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 158.17 ล้านบาท

11. บมจ. อสมท  หรือ MCOT มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป 2,088.78  ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่  3.04  บาท P/E  3.56  เท่า P/BV 0.28   เท่า กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน  452,134,022  หุ้น  สัดส่วน 65.80 %  (ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 05/03/67) โดยปี 66  งดจ่ายเงินปันผล

รายได้รวม

ปี 62 อยู่ที่ 2,968.37 ล้านบาท

ปี 63อยู่ที่ 1,614.60 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 1,514.25ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 1,408.16ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 2,383.28ล้านบาท

 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 62 อยู่ที่ -457.46 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ -2,019.57 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 165.24 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ -38.36 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 587.52 ล้านบาท

12. บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม  หรือ NEP มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  หรือมาร์เก็ตแคป 488.33   ล้านบาท ณ วันที่ 23 เม.ย. 67 ราคาหุ้นปิดอยู่ที่ 0.21  บาท  P/BV 0.86   เท่า กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจำนวน  295,847,860 หุ้น  สัดส่วน 12.72 %  (ข้อมูลผู้ถือหุ้นวันที่ 13/03/67) โดยปี 66  งดจ่ายเงินปันผล

รายได้รวม

ปี 62 อยู่ที่ 409.50 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 367.26 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 411.95 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 286.31ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 129.21ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 62 อยู่ที่-52.15 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่-24.39 ล้านบาท

ปี 64อยู่ที่-44.42 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่-56.60 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่-37.81 ล้านบาท

13. บมจ. การบินไทย  หรือ THAI กระทรวงการคลังถือหุ้น 1,044,737,191 หุ้น สัดส่วน 47.86% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการและ ระงับการซื้อขาย

รายได้รวม

ปี 62 อยู่ที่ 184,242.01 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ 48,636.86 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 25,339.48 ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ 105,212.31 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 165,491.79 ล้านบาท

 

กำไรสุทธิ

ปี 62 อยู่ที่ -12,042.41 ล้านบาท

ปี 63 อยู่ที่ -141,170.74 ล้านบาท

ปี 64 อยู่ที่ 55,118.2 1ล้านบาท

ปี 65 อยู่ที่ -272.25 ล้านบาท

ปี 66 อยู่ที่ 28,096.39ล้านบาท

logoline