svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

เปิด 10 อันดับผู้ถือหุ้น "ปตท.สผ." ใครโกยเงินปันผลมากสุด

26 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ปตท.สผ. ประกาศงบปี 66 ฟันกำไรสุทธิกว่า 7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.18% สุดปัง ! จ่ายปันผล 9.50 บาทต่อหุ้น นิวไฮสูงสุดในรอบ 17 ปี ส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก รับเงินปันผลรวยอู้ฟู่ มีบริษัทไหนบ้างนั้นตามไปดูกันเลย

ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผิดหวัง หลังจาก  บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.)  ประกาศงบในปี 66  ฟันกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 76,706 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 8.18%  จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 70,901 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิ  40 % มาจากโครงการที่ลงทุนในต่างประเทศทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง ซึ่งกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจะนำมาใช้ในการลงทุนพัฒนาโครงการต่าง ๆ ต่อไป

สำหรับแผนลงทุนในปี 67 ตั้งงบประมาณไว้ที่ 230,194 ล้านบาท โดยจะเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ ปลาทอง สตูล และฟูนาน) ให้ได้ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนเมษายนนี้ พร้อมรักษากำลังการผลิตก๊าซฯ จากโครงการจี 2/61 (แหล่งบงกช) โครงการอาทิตย์ และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย รวมทั้งจะเร่งการสำรวจปิโตรเลียมในไทยและต่างประเทศ รองรับการใช้พลังงานในอนาคต

นอกจากนี้ตั้งเป้าหมายเพิ่มการผลิตปิโตรเลียมอีกประมาณ  9% มาอยู่ที่อัตรา 505,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน รองรับการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ปตท.สผ.ได้สำรองงบประมาณเพิ่มเติม (Provisional Budget) อีกจำนวน 67,822 ล้านบาท ในช่วง 5 ปี (2567-2571) เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบต่าง ๆ  อีกด้วย

เปิด 10 อันดับผู้ถือหุ้น "ปตท.สผ." ใครโกยเงินปันผลมากสุด


สำหรับการ "จ่ายเงินปันผล" ถือว่า "สุดปัง" โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี  66 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 9.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปัน ผลต่อกำไรสุทธิที่ 48.9 % รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 37,715 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายสำหรับงวด 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ไปแล้วในอัตรา 4.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 66

ส่วนที่เหลือ 6 เดือนหลัง (ก.ค.-ธ.ค.) จ่ายอีก 5.25 บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย  XD ในวันที่ 19 ก.พ.67 และ จ่ายในวันที่ 22 เม.ย. 67 ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี  67  โดยการจ่ายปันผลปี 66 นี้ถือว่ามากสุดในรอบ 17 ปี นับจากปี  49 

สำหรับผู้ถือหุ้น 10 อันดับ ที่เตรียมรับทรัพย์กระเป๋าตุงจากการจ่ายปันผลของ ปตท.สผ.ในครั้งนี้

1.บมจ. ปตท. ถือหุ้นจำนวน  2,532,340,489 หุ้น สัดส่วน 63.79 %   รับเงินปันผลทั้งปี  24,057 ล้านบาท แบ่งเป็นงวดครึ่งปีแรก 10,763 ล้านบาท  และครึ่งปีหลัง 13,294 ล้านบาท

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน  313,789,303 หุ้น สัดส่วน  7.90%  รับเงินปันผลทั้งปี 2,980   ล้านบาท  งวดครึ่งปีแรก 1,333  ล้านบาท และครึ่งปีหลัง  1,647 ล้านบาท

3. STATE STREET EUROPE LIMITED ถือหุ้น  จำนวน 108,674,008  หุ้น สัดส่วน 2.74%  รับเงินปันผลทั้งปี 1,032   ล้านบาท  งวดครึ่งปีแรก 462ล้านบาท และครึ่งปีหลัง  570ล้านบาท

 4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  ถือหุ้นจำนวน 71,028,498 หุ้น สัดส่วน 1.79% รับเงินปันผลทั้งปี 747 ล้านบาท  งวดครึ่งปีแรก 275  ล้านบาท และครึ่งปีหลัง  372 ล้านบาท

5. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัดถือหุ้น  จำนวน 59,520,000 หุ้น สัดส่วน  1.50%  รับเงินปันผลทั้งปี 565  ล้านบาท  งวดครึ่งปีแรก  253  ล้านบาท และครึ่งปีหลัง  312 ล้านบาท

6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C ถือหุ้นจำนวน  36,215,562 หุ้น สัดส่วน 0.91% รับเงินปันผลทั้งปี 344  ล้านบาท  งวดครึ่งปีแรก 154  ล้านบาท และครึ่งปีหลัง  190 ล้านบาท

7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED ถือหุ้นจำนวน  35,184,634 หุ้น  สัดส่วน  0.89% รับเงินปันผลทั้งปี 334  ล้านบาท  งวดครึ่งปีแรก 150  ล้านบาท และครึ่งปีหลัง 184 ล้านบาท

8. สำนักงานประกันสังคม ถือหุ้นจำนวน  29,406,877 หุ้น สัดส่วน 0.74% รับเงินปันผลทั้งปี  279 ล้านบาท งวดครึ่งปีแรก 120 ล้านบาท  และครึ่งปีหลัง 154 ล้านบาท

9.STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  ถือหุ้นจำนวน  18,688,040 หุ้น  สัดส่วน  0.47 % รับเงิน ปันผลทั้งปี 177 ล้านบาท งวดครึ่งปีแรก 79 ล้านบาท และครึ่งปีหลัง 98 ล้านบาท

10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED  ถือหุ้นจำนวน 11,996,572 หุ้น สัดส่วน   0.30% รับเงินปันผลทั้งปี 113 ล้านบาท งวดครึ่งปีแรก 51 ล้านบาท และครึ่งปีหลัง 62  ล้านบาท

หากย้อนไทม์ไลน์ของปตท.สผ.  ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2528  ซึ่งดำเนินธุรกิจสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยและความต้องการใช้พลังงานของประเทศ  โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2536 มีทุนจดทะเบียน 3,969,985,400 บาท

ด้วยพันธกิจในการเป็นบริษัทพลังงานของประเทศไทยพร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมให้กับพันธมิตร ปตท.สผ. ได้ขยายการลงทุนในโครงการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตร เลียมไปกว่า 50 โครงการทั้งในและต่างประเทศ เช่น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่นอกเหนือจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยมุ่งเน้นพลังงานรูปแบบใหม่ของอนาคต นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์เพื่อเป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและการเติบโตในอนาคต

นอกจากนี้การดำเนินธุรกิจ ปตท.สผ. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน และสนับสนุนเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ ไทย โดยได้กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050) ด้วยแนวคิด EP Net Zero 2050  

พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ด้วยประวัติการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งมายาวนาน และศักยภาพการเติบโตที่รออยู่ข้างหน้า รวมถึงการจ่าย "เงินปันผล" อย่างต่อเนื่อง ทำให้ ปตท.สผ. เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุน

เพราะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากผลตอบแทนในรูปแบบปันผลจากการถือหุ้น และยังเหมาะกับนักลงทุนที่พร้อมลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี ที่สามารถถือลงทุนไปได้ในระยะยาว ไม่ต้องคอยจับจังหวะในการซื้อขายหุ้นตลอดเวลา.....

 

 

logoline