svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

SCB ปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนทะลุเป้า สร้างยอดสูงถึง 5.2 หมื่นล้านบาท

17 พฤศจิกายน 2566

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB พร้อมนำนโยบาย ESG เข้ามาผสานไว้ในแผนธุรกิจเพื่อรักษาขีดความสามารถและการเติบโตอย่างยั่งยืน ปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนทะลุเป้า สร้างยอดสูงถึง 5.2 หมื่นล้านบาท

 

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินธุรกิจอยู่คู่กับคนไทยมากว่า 116 ปี ธนาคารยึดมั่นในการดำเนินองค์กรเพื่อความยั่งยืนบนหลักการธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ลูกค้า และสังคมโดยรวม พร้อมนำนโยบาย ESG เข้ามาผสานไว้ในแผนธุรกิจเพื่อรักษาขีดความสามารถและการเติบโตอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายมุ่งสู่ Net Zero จากการดำเนินงานภายในของธนาคารภายในปี 2030 และ จากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050  ผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมโดยรวม ธนาคารดำเนินการให้ความรู้แก่ลูกค้าธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และ SME เพื่อปรับตัวสู่ความยั่งยืน ส่งผลให้สินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนในรอบ 9 เดือนแรกของปีนี้ทะยานสู่ 5.2 หมื่นล้านบาท เติบโตมากกว่าเป้าหมายของปีนี้ที่วางไว้ที่ 3 หมื่นล้านบาท และมาครึ่งทางของเป้าหมาย 3 ปีที่ 1 แสนล้านบาทในปี 68

 

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญ ผ่านการทำหน้าที่ของสถาบันการเงิน เป็นผู้นำในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนแก่ลูกค้า ขับเคลื่อนประเทศและโลกไปสู่เป้าหมาย Net Zero  เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

 

SCB ปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนทะลุเป้า สร้างยอดสูงถึง 5.2 หมื่นล้านบาท