svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเงิน-การลงทุน

ดีเดย์ 1 ม.ค. 67 ! แบงก์พาเหรดปรับอัตราการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตเป็น 8%

16 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ลูกหนี้บัตรเครดิตอ่วม ! ดีเดย์ 1 ม.ค.67  แบงก์พาณิชย์ทุกแห่งจะปรับอัตราการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นเป็น 8% จาก 5% หลังจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงินของธปท.สิ้นสุดลงปีนี้

รายงานข่าวจากธนาคารพาณิชย์แจ้งว่า  ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเตรียมปรับอัตราการชำระคืนขั้นต่ำทุกรายการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จาก 5% เป็น 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อัตราการชำระคืนขั้นต่ำ

 -ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 : 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งรายการในแต่ละเดือน

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป : 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งรายการในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท หรือตามจำนวนที่ธนาคารประกาศกำหนด

ทั้งนี้ จำนวนเงินชำระคืนขั้นต่ำที่กล่าวข้างต้น ยังไม่รวมจำนวนเงินที่ผู้ถือบัตรขอผ่อนชำระในแต่ละเดือน

นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้สถาบันการเงินเร่งสื่อสารการปรับเกณฑ์จ่ายขั้นต่ำให้ลูกค้ารับทราบ และเตรียมแนวทางดูแลลูกหนี้ที่ไม่สามารถปรับเพิ่มอัตราการจ่ายได้ เช่น การโอนเปลี่ยนประเภทหนี้เป็นเทอมโลน หรือแบบมีระยะเวลา และกำหนดงวดการจ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถชำระหนี้

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ(BBL) แจ้งว่า  ได้ประกาศ ปรับอัตราการชำระคืนขั้นต่ำทุกรายการที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จาก 5% เป็น 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งหน้า โดยจะมีผลตั้งแต่ 1ม.ค.ปีหน้า เป็นต้นไปถึงสิ้นปี 67 

การประกาศปรับการชำระขั้นต่ำ เพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 8 % มาจาก การประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ที่ประกาศสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทำให้หลายมาตรการช่วยเหลือทางการเงินสิ้นสุดลงตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไป

โดยเฉพาะ มาตรการ ลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำ (Minimum payment) ที่ 5% ตามแนวทางการช่วยเหลือของธปท. ที่จะสิ้นสุดปีนี้ และทยอยกลับมาใกล้เคียงกับระดับปกติมากขึ้นโดยปรับการผ่อนขั้นต่ำมาเป็น 8% ในปี 67 และจะกลับสู่ระดับปกติที่ 10% ในปี 68 เป็นต้นไป 

 

ดีเดย์ 1 ม.ค. 67 ! แบงก์พาเหรดปรับอัตราการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตเป็น 8%

logoline