svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ออมสินผนึก BAM ล้าง 'หนี้เสีย' 4 หมื่นล้าน

15 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

การจัดตั้ง AMC เป็นการร่วมลงทุน ระหว่างธนาคารออมสินกับ BAM ในสัดส่วนการถือหุ้น 50:50 ซึ่งกระบวนการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ค. 67 และ JV AMC จะเริ่มให้บริการในเดือน มิ.ย. 2567

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิชัย ชุณหวชิร ระบุ กระทรวงการคลังจะเร่งรัดงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเข้ามาล้างหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย เพื่อให้หลุดจากแบล็กลิสต์ ซึ่งปัจจุบันมีลูกหนี้รายย่อยที่อยู่ในธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีมูลหนี้ต่อรายเฉลี่ย 1 หมื่นบาท รวมกว่า 1 ล้านราย ที่ค้างการชำระจนกลายเป็นหนี้เสีย และถูกอยู่ในบัญชีของเครดิตบูโร ซึ่งรัฐบาลอยากเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยใช้เงินงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เข้าไปเคลียร์หนี้ให้กับลูกหนี้เหล่านั้น เพื่อให้หลุดจากเครดิตบูโร แล้วให้ลูกหนี้เหล่านั้นทยอยชำระหนี้คืนให้กับรัฐภายใน 2 -3 ปี

ออมสินผนึก BAM ล้าง \'หนี้เสีย\' 4 หมื่นล้าน

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินจะร่วมทุนกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM จัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ Joint Venture Asset Management Company (JV AMC) ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ NPL ของลูกค้ารายย่อยของธนาคารรัฐ โดยเฉพาะลูกค้า SME ที่เป็น NPL กับสถาบันการเงินของรัฐ ให้หลุดจาก NPL และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้

ปัจจุบันลูกหนี้รายย่อยที่เป็น NPL กับสถาบันการเงินของรัฐ ทางสถาบันการเงินได้ตั้งสำรองและได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายไปหมดแล้ว ดังนั้นทำให้ Book Value ของหนี้เหล่านี้อยู่ในระดับที่ไม่สูง  ซึ่งการโอนหนี้เหล่านั้นมาอยู่ใน AMC จะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

การดึง BAM เข้ามาร่วมจัดตั้ง AMC ของแบงก์รัฐจะทำให้มีระบบการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดตั้ง AMC ดังกล่าวจะเป็นกึ่ง ๆ CSR ขององค์กร ซึ่งเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้บางส่วนอาจขาดทุน บางส่วนอาจมีกำไร แต่โดยรวมแล้วไม่น่าจะขาดทุน

 

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร ระบุ การจัดตั้ง AMC เป็นการร่วมลงทุน ระหว่างธนาคารออมสินกับ BAM  ในสัดส่วนการถือหุ้น 50:50 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการของ BAM ซึ่งกระบวนการจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ค. 67 และ JV AMC จะเริ่มให้บริการในเดือน มิ.ย. 2567 โดยธนาคารออมสิน จะโอนหนี้ให้ AMC ในวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท คิดเป็นลูกหนี้ 4 แสนราย เพื่อให้ AMC รับไปบริหารจัดการ ซึ่งลูกหนี้ที่โอนให้ AMC จะมีมูลหนี้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

ออมสินผนึก BAM ล้าง \'หนี้เสีย\' 4 หมื่นล้าน

ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้นจะถือเป็นบริษัทลูกของทั้ง BAM และธนาคารออมสิน ซึ่งจะช่วยให้การจัดการหนี้เหล่านั้นทำได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งบริษัทลูกดังกล่าว จะต้องเสนอให้บอร์ดของทั้งสององค์กรอนุมัติก่อน

logoline