svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ไทยสมายล์บัส จี้รัฐแก้ปัญหา 'เส้นทางทับซ้อน'

15 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ธุรกิจรถเมล์ไฟฟ้าที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 บริษัทฯ ยังคงเติบโตต่อเนื่องมีผู้ใช้บริการมากกว่า 3 แสนคนต่อวัน และมีรายได้เฉลี่ย 5 ล้านบาทต่อวัน โดยมีเป้าหมายในปีนี้จะเพิ่มผู้ใช้บริการรถเมล์ให้สูงสุด 7 แสนคนต่อวัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ระบุ ธุรกิจรถเมล์ไฟฟ้าที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 บริษัทฯ ยังคงเติบโตต่อเนื่องมีผู้ใช้บริการมากกว่า 3 แสนคนต่อวัน และมีรายได้เฉลี่ย 5 ล้านบาทต่อวัน โดยมีเป้าหมายในปีนี้จะเพิ่มผู้ใช้บริการรถเมล์ให้สูงสุด 7 แสนคนต่อวัน เพิ่มรายได้ถึง 14 ล้านบาทต่อวัน ผ่านกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมบริการผู้โดยสาร ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จับพิกัดสัญญาณจาก GPS ให้การให้บริการผู้โดยสาร รวมทั้งพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถติดตามสถานะของรถเมล์ได้ เพื่อนำเอานวัตกรรมเหล่านี้จูงใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน มาใช้บริการรถเมล์มากขึ้น

ไทยสมายล์บัส จี้รัฐแก้ปัญหา \'เส้นทางทับซ้อน\'

นอกจากนี้ ยังวางแผนดำเนินธุรกิจในปี 2567 ด้วยการพัฒนาบุคลากร การเพิ่มจำนวนรถ ขยายเส้นทางการให้บริการ จากปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนรถเมล์ไฟฟ้าพร้อมให้บริการประชาชน 2,350 คัน ใน 123 เส้นทางที่ได้รับสัมปทาน โดยมีแผนจะเพิ่มจำนวนให้ครบ 3,100 คัน ซึ่งมากกว่าจำนวนรถที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กำหนดไว้ถึง 45% เพื่อนำมาเพิ่มความถี่ในการให้บริการอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ ประเมินจากการดำเนินธุรกิจ คือปัญหาการดำเนินงานของภาครัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลรถโดยสารประจำทาง เพราะภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานเส้นทางเดินรถมาแล้วในจำนวน 123 เส้นทาง กลับยังพบว่ามีผู้ประกอบการเดินรถรายเดิมยังคงวิ่งให้บริการ กลายเป็นเส้นทางทับซ้อนรวมกว่า 70 เส้นทาง ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ สูญรายได้ประมาณ 60 ล้านบาทต่อเดือน หรือราว 720 ล้านบาทต่อปี

 

ทั้งนี้ จากแผนปฏิรูปรถโดยสารสาธารณะ 1 เส้นทาง 1 ผู้ประกอบการ ของกรมการขนส่งทางบก ยังคงพบปัญหาหลายด้าน เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกราย ดังนั้น ไทย สมายล์ บัส จึงได้เสนอ 4 แนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระบบ คือ

ไทยสมายล์บัส จี้รัฐแก้ปัญหา \'เส้นทางทับซ้อน\'

1. แก้ไขกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการเดินรถ เช่น อนุญาตให้ปรับย้ายรถในเส้นทางกลุ่มเดินรถเดียวกันได้ เพื่อเสริมรถในเส้นทางที่มีความต้องการสูง ตอบโจทย์ผู้เดินทาง

2. เร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางทับซ้อนและรถเถื่อน ที่ลักลอบรวมถึงสวมสิทธิ์นำรถมาวิ่งให้บริการประชาชนทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก นอกจากไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย ยังเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการแย่งผู้โดยสาร เฉพาะของไทย สมายล์ บัส พบปัญหารถเมล์เถื่อนและวิ่งทับซ้อนมากกว่า 50% จากที่ให้บริการทั้งหมด 123 เส้นทาง

3. ขอให้เร่งสรุปความชัดเจนเลขสายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสะดวกและจดจำง่าย เนื่องจากปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่าจดจำยาก และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4. ขอให้ร่วมบูรณาการยกระดับรถเมล์ทั้งระบบ โดยเฉพาะด้านบุคลากร ซึ่งไทย สมายล์ บัส ยินดีที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน

logoline