svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

'นฤมล' เผย NETA ร่วมหนุนสวัสดิการข้าราชการ

19 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ศาตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เผย บ.ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า NETA สนใจทำโครงการสนับสนุนสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการไทย

ศาตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  ผู้แทนการค้าไทย เปิดว่า จากการพบหารือนายแจ็กกี้ แซ่เฉิน อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน พร้อมด้วยนาย Zhu Xijun ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพน-เอเชีย ซิลค์ โรด จำกัด ได้หารือความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

 

ผู้แทนการค้า กล่าวว่า นายแจ็กกี้ เข้าพบในนามภาครัฐบาลนครหนานหนิง ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ด้านพาณิชย์ของรัฐบาลหนานหนิงประจำราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ นครหนานหนิงเป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และที่ผ่านมามีผู้ประกอบการชาวจีนจากกว่างซีจำนวนมากได้มาลงทุนในประเทศไทย เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า NETA ที่นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก

 

ผู้แทนการค้า กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน NETA ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการไทย โดยขอรับการสนับสนุนจากผู้แทนการค้าไทยและรัฐบาลไทยในการประสานงานกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการไทย

ผู้แทนการค้า กล่าวต่ออีกว่า นายแจ็กกี้ ได้กล่าวถึงการจัดงาน China-ASEAN Expo (CAEXPO) ณ นครหนานหนิง ซึ่งเป็นเวทีสำหรับภาคธุรกิจได้ร่วมจัดแสดงผลงานและสร้างฐานการค้าใหม่ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นมาแล้วถึง 20 ครั้ง มีผู้ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และหวังว่างานในปี 2567 จะมีผู้ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น พร้อมเชิญผู้แทนการค้าไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้

 

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวยินดีสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการไทย พร้อมเป็นคนกลางประสานงานให้คณะผู้แทนจากมณฑลกว่างซีจ้วงที่จะเดินทางมาเยือนไทยช่วง 21-23 เมษายนนี้ ได้เข้าพบเพื่อหารือรายละเอียดความร่วมมือกับผู้บริหาร กบข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในส่วนของการจัดงาน China-ASEAN Expo (CAEXPO) นั้น ยินดีตอบรับคำเชิญการเข้าร่วมงาน และจะร่วมประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการชาวไทยต่อไป

logoline