svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

หอการค้าไทย ชง 4 แผนเชิงรุกดันจีดีพีโตเกิน 3%

23 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ประเทศไทยเจอความท้าทายที่หลากหลายในปีที่ผ่านมา ทำให้ GDP ในปี 2566 เติบโตได้ไม่เป็นไปตามที่คาดประมาณการไว้ ทั้งเศรษฐกิจโลกผันผวน - เปลี่ยนผ่านรัฐบาลช้ากระทบงบประเทศ – วิกฤตหนี้ครัวเรือน – ดอกเบี้ยสูง - รวมถึงกำลังผลิตหดตัวต่อเนื่อง ทำให้ GDP ทั้งปี 2566 เติบโตเพียง 1.9%

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังรับฟังนายกรัฐมนตรีแถลง 8 วิสัยทัศน์จุดพลังศักยภาพประเทศไทยเป็นที่ 1 ในภูมิภาค ทั้ง 8 ด้าน TOURISM HUB, WELLNESS & MEDICAL HUB, AGRICULTURE & FOOD HUB, AVIATION HUB, LOGISTIC HUB, FUTURE MOBILITY HUB,  DIGITAL ECONOMY HUB และ FINANCIAL HUB ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะวางวิสัยทัศน์ของประเทศในระยะยาว และยุทธศาสตร์ที่นำมาเสนอนั้นถือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด Connect Competitive Sustainable ของหอการค้าไทย ที่ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชน

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเจอความท้าทายที่หลากหลายในปีที่ผ่านมา ทำให้ GDP ในปี 2566 เติบโตได้ไม่เป็นไปตามที่คาดประมาณการไว้ ทั้งเศรษฐกิจโลกผันผวน - เปลี่ยนผ่านรัฐบาลช้ากระทบงบประเทศ – วิกฤตหนี้ครัวเรือน – ดอกเบี้ยสูง - รวมถึงกำลังผลิตหดตัวต่อเนื่อง ทำให้ GDP ที่งปี 2566 เติบโตเพียง 1.9% แม้ว่าเศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังถือว่าเติบโตต่ำกว่าศักยภาพและประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับปี 2567 นี้ หากรัฐบาลสามารถดำเนินการผลักดันตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน พร้อมกับเร่งให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกมาใช้ได้รวดเร็วในช่วงต้นเดือนเมษายนตามที่ได้แถลงไว้ จะทำให้งบประมาณกระจายสู่พื้นที่ต่างๆ และเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

 

หอการค้าฯ มองว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับ 4 การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่ภาครัฐและเอกชนจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ได้แก่

หอการค้าไทย ชง 4 แผนเชิงรุกดันจีดีพีโตเกิน 3%

หอการค้าไทย ชง 4 แผนเชิงรุกดันจีดีพีโตเกิน 3%

ซึ่งนอกเหนือจาก 4 แผนรับมือการเปลี่ยนแปลงข้างต้นแล้ว หอการค้ายังพร้อมจะดำเนินการ 4 แผนเชิงรุก เสริมกับภาครัฐให้เกิดการลงมือทำร่วมกันดังนี้

1. ดูแลอัตราดอกเบี้ยและการสนับสนุนแหล่งเงินทุน


2. การสนับสนุนการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

3. ยกระดับจังหวัดสู่เมืองหลักที่เข้มแข็งพร้อมการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

4. การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

หอการค้าไทย ชง 4 แผนเชิงรุกดันจีดีพีโตเกิน 3%

หอการค้าไทย ชง 4 แผนเชิงรุกดันจีดีพีโตเกิน 3%

logoline