svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

จี้รัฐแก้ปัญหา 'ปากท้อง' ระหว่างรอดิจิทัลวอลเล็ต

13 กุมภาพันธ์ 2567

Digital Wallet โครงการชี้ชะตาอนาคตรัฐบาล ที่ขณะนี้ยังล่าช้าไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ ท่ามกลางความหวังของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มฐานรากที่ต้องการมาตรการรัฐมาช่วยเหลือในภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่