svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

พลังงานชงครม. เคาะรายชื่อ "บอร์ดกฟผ." ชุดใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2567
334

กระทรวงพลังงานเสนอครม.เคาะบอร์ดกฟผ.ชุดใหม่วันนี้ (13 ก.พ.) ลุยแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าออกจาก กฟผ.-สัญญา PPA- แก้ปัญหาหนี้ค่าเอฟที

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในการประชุมครม. วันนี้ (13 ก.พ.) จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหาร กฟผ. ชุดใหม่ทั้ง 10 คนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  หลังจากเปิดรับสมัครตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจของ กฟผ. 

ทั้งนี้หากครม.อนุมัติขั้นตอนต่อไปจะแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่ แทน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.ที่ได้ครบวาระไปแล้วในวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา


 

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66 บอร์ด กฟผ.อนุมัติแต่งตั้งนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ.  แต่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ว่า กฟผ.ใหม่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  ดังนั้นบอร์ดกฟผ.ชุดใหม่ต้องหารือกับนายเทพรัตน์ เรื่องการทำงานอีกครั้ง

ตลอดจนนโยบายของกระทรวงพลังงานว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ เช่น การดำเนินการในเรื่องของการแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (SO) ออกจาก กฟผ. และดึงคนนอกเข้าร่วมเพื่อความเป็นกลาง รวมไปถึงสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ของ กฟผ. ที่ไม่เกี่ยวกับเอกชนที่จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของประสิทธิภาพสูงสุด  รวมถึงหนี้ค่าเอฟทีเป็นต้น 

ส่วนข้อกังวลที่หลายฝ่ายมองว่าหากนับอายุการทำงานปัจจุบันจะทำให้นายเทพรัตน์ ขาดคุณสมบัติเหลือระยะเวลาทำงานไม่ถึง 2 ปีนั้น จะยังคงยึดหลักเกณฑ์การนับอายุในวันที่สมัคร ถือว่าคุณสมบัติยังครบถ้วน

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดใหม่ 10 คน ประกอบด้วย

1. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน

2.นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

3.นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

4.นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

6.นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.น.ส.นิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

8.นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง

9.นายฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10.พล.ต.เจียรนัย วงศ์สอาด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ