svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"แม็คโคร" ขยับอีก แจงปม "หมูเถื่อน" ผู้บริโภคคิดอย่างไร

แม็คโคร ขยับอีกส่งหนังสือแจงตลาดหลักทรัพย์ ยืนยัน ไม่สนับสนุนหมูเถื่อน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าแต่อย่างใด ย้ำสินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพ

1 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (30 พ.ย.) น.ส.เสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงิน ได้ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

โดยระบุว่า บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ว่าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจค้นบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนและนักลงทุน

 

บริษัทขอเรียนให้ข้อเท็จจริงว่า การเข้าตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยที่บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย และในการรับซื้อเนื้อสุกรของบริษัท มีกระบวนการที่รัดกุม มีการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน

"บริษัทขอยืนยันว่า สินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขา มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างเต็มที่"

บุกค้นแม็คโคร พัวพัน 2 บริษัทค้าหมูเถื่อน

เมื่อ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้นบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมคือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีหมูเถื่อน 161 ตู้ หลังพบความเชื่อมโยงว่า มีเนื้อหมูเถื่อนถูกลักลอบเข้ามายังบริษัทดังกล่าว และถูกจำหน่ายไปยังผู้บริโภค

โดยทางบริษัทได้ให้ความร่วมมือ และยินดีให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการเข้าตรวจโกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ DSI ได้ขอตรวจค้นและขอเอกสารการซื้อ-ขายเนื้อหมูกับบริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟูดส์ จำกัด และบริษัท เดอะ กู๊ด ช็อป จำกัด เนื่องจากก่อนหน้านี้กรรมการบริษัทตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมูเถื่อนที่ DSI กำลังดำเนินการ

 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ยอมรับว่าเคยซื้อ-ขายกับบริษัทดังกล่าวจริง ซึ่งขณะนั้นทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประสบปัญหาเครื่องในหมูไม่เพียงพอ จึงต้องประสานไปยังบริษัทดังกล่าวเพื่อให้หาเครื่องในหมู (ตับหมู) มาทดแทน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค โดยบริษัทดังกล่าวนำตับหมูมาขายให้กับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) พร้อมเอกสารการนำเข้าจากกรมปศุสัตว์มาแสดง

ทั้งนี้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาซื้อ-ขายกับบริษัทดังกล่าวหลายปี โดยมีทั้งการซื้อสินค้าประเภทปลาและสินค้าแช่แข็งหลายๆ อย่าง ซึ่งทุกอย่างยืนยันได้ว่ามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกล็อตการผลิตที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ 

จนกระทั่งปี 2565 ทางบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ยกเลิกซื้อเนื้อหมูกับทางบริษัทดังกล่าว เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเนื้อหมูไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งต่อมาบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตรวจพบตับหมูไม่ได้คุณภาพ เมื่อช่วงต้นปี 2566 ทางบริษัทจึงยกเลิกซื้อ-ขายกับบริษัทดังกล่าวทุกสินค้า 

อย่างไรก็ตาม การตรวจค้นในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวน 2 ผู้ต้องหา ซึ่งพบว่าเกี่ยวข้องกับการนำเข้าหมูในขบวนการดังกล่าว โดยทั้ง 2 ผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าขายหมูเถื่อนให้ศูนย์กระจายสินค้าแบบขายส่งขนาดใหญ่ของประเทศรายหนึ่ง โดยเริ่มนำเข้าหมูเถื่อนตั้งแต่ปี 2564