svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

“กรมการข้าว” เดินหน้าเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปีนี้ 58,700 ตัน

19 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรมการข้าว เตรียม เมล็ดพันธุ์ข้าว 58,700 ตัน ในโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เพื่อให้ชาวนานนำไปเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพชีวิต เตรียมแผนดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี หวังยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทย

19 กันยายน 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี จำนวน 58,700 ตัน ในโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชาวนาทั่วประเทศสามารถเข้าถึง และได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี อีกทั้งยังเป็นการยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ผ่านกลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร เช่น ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ในราคาตามหลักเกณฑ์ของกรมการข้าวที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสำหรับการเพาะปลูก และขยายพันธุ์

“กรมการข้าว” เดินหน้าเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปีนี้  58,700 ตัน

กรมการข้าวมีแผนการดำเนินงานโครงการนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และยังเปิดโอกาสเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วม สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการ

"สำหรับปีถัดไป เกษตรกรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯและเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนสามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

“กรมการข้าว” เดินหน้าเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปีนี้  58,700 ตัน

นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เปิดเผยว่า อธิบดีกรมการข้าว มอบหมาย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ดำเนินโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่ชาวนา ส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตและจำหน่ายจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุนในการกำจัดวัชพืชในพันธุ์ปน 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือ ผลพลอยได้ที่เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด ขายได้ราคาสูงขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“กรมการข้าว” เดินหน้าเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปีนี้  58,700 ตัน

logoline