svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ธอส.เอาใจคนรักการออมเปิดตัว "เงินฝากออมทรัพย์" ใหม่ ชูดอกสูง

17 กันยายน 2566
358

ธอส.จัดเต็ม ! ฉลองครบรอบ 70 ปี เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์เอาใจคนรักการออม ชูดอกเบี้ยสูง 7.70% ต่อปี เช็กรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่นี่

รายงานข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งว่า ธนาคารได้เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด 7.70% ต่อปี เพื่อฉลองครบรอบ 70 ปี ให้กับประชาชนที่ต้องการฝากเงิน  โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

- เปิดบัญชี ขั้นต่ำ 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 31 ตุลาคม 2566 ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ

- วันที่เปิดบัญชี - วันที่ 31 มีนาคม 2568  ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี

- วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2568 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 7.70% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย เท่ากับ 2.43% - 2.53% ต่อปื ขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าเปิดบัญชี) หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น

- จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือนไม่เสียภาษี โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 70 ปี ธอส. กับบัญชีคู่โอนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเช้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้น

- หากมีการถอนเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไรนิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1, 2, 3, และ 9)ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) เพื่อรับชำระค่าสาธารณูปโภคชำระหนี้เงินกู้ได้ ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่รับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น การรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ธอส.ได้

 

 

ธอส.เอาใจคนรักการออมเปิดตัว "เงินฝากออมทรัพย์" ใหม่ ชูดอกสูง