svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

การรถไฟฯ แจ้งปิดซ่อมบันไดเลื่อน-ลิฟต์ สถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง เปิดใช้ ก.ย นี้

09 สิงหาคม 2566

การรถไฟฯ ชี้แจง บันไดเลื่อน - ลิฟต์ สถานีในโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ ในเดือน ก.ย. นี้

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพข้อความ บันไดเลื่อน ลิฟต์ ทางเดินเลื่อนที่เชื่อมต่อไปสนามบินของสถานีดอนเมืองในโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ได้ปิดป้ายประกาศปรับปรุงชั่วคราวตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า รฟท. ได้รับรายงานจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง เกี่ยวกับปัญหาระบบการทำงานของบันไดเลื่อน ทางเดินเลื่อน และลิฟต์ที่สถานีรังสิต หลักหก ดอนเมือง หลักสี่ และทุ่งสองห้องในโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงชำรุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบันไดเลื่อน ลิฟต์ ทางเดินเลื่อนเป็นการชั่วคราวไปก่อนตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อทำการตรวจสอบในด้านความปลอดภัยทั้งหมด 

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเสนอผู้รับผิดชอบแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาเอกชนเพื่อเข้าดำเนินการซ่อมแซมอยู่ ซึ่งจะต้องใช้เวลาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ โดยจะดำเนินการแก้ไขพร้อมกับทดสอบการใช้งานของบันไดเลื่อนใหม่ และเปิดให้บริการได้ตามปกติภายในเดือนกันยายน 2566 ซึ่งการรถไฟฯ ต้องขออภัยผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความสะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า รฟท. มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการพัฒนาการให้บริการที่ดี เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถใช้บริการได้สะดวกปลอดภัย ทั้งที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางลาด ลิฟต์ ห้องน้ำคนพิการ ป้ายบอกทาง จุดยึดและจุดจอดรถวีลแชร์ โดยยึดหลักให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน  พร้อมกับคำนึงถึงประโยชน์การให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป ผู้พิการ เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา รวมถึงผู้โดยสารที่มีสัมภาระจำนวนมาก ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการเป็นสำคัญ