svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

สรรพสามิต ยันเหตุไฟไหม้ ไม่กระทบเอกสารสำคัญ ชี้จัดเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลแล้ว

06 มิถุนายน 2566

กรมสรรพสามิต เผยเหตุเพลิงไหม้ เป็นส่วนสำนักแผนภาษี ไม่ใช่ห้องเก็บเอกสารลับ ยืนยันไม่มีเอกสารสำคัญเสียหาย เนื่องจากจัดเก็บเป็นแบบไฟล์ดิจิทัลไว้แล้ว

จากกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต เมื่อบ่ายวันที่ 5 มิถุนายน 2566 โดยมีการแชร์ข้อความกันในสื่อโซเชียลมีเดียในประเด็นว่ามีผู้ได้ยินเสียงระเบิด และไฟไหม้ในบริเวณห้องเก็บเอกสารลับ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามข้อมูลที่ได้ถูกเสนอออกไป เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง โดยในข้อเท็จจริงบริเวณที่เกิดเหตุเป็นห้องส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน สำนักแผนภาษี ซึ่งรับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต

โดยเหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินทางราชการ และ เอกสารบางส่วนแต่ไม่สร้างความเสียหายด้านข้อมูล และ ไม่กระทบกับการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้มีการยกระดับการทำงานด้วยการบันทึกเอกสารทั้งหมดไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลไว้แล้ว

ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารงานของ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิตได้ประกาศและเดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยการบูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงในส่วนของกระบวนการทำงาน ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ระบบงานสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เข้ากันอย่างไร้รอยต่อ ระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง และสร้างต้นแบบหน่วยงานบริการแบบไร้กระดาษ (Paperless) เพื่อจัดเก็บเอกสารราชการต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล สะท้อนการเป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการสู่ความยั่งยืน

เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จึงไม่เกิดผลกระทบ ต่อกระบวนการดำเนินงาน ของกรมสรรพสามิต และไม่สร้างความเสียหายแก่ข้อมูลของประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และกรมสรรพสามิตยังสามารถเปิดทำการได้ตามปกติ

สำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐาน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและทำให้เกิดเสียงดังคล้ายระเบิด โดยจะแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป