svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ข่าวดีเกษตรกร! สหรัฐ ไฟเขียว นำเข้าส้มโอไทย นำร่องส่งออกล็อตแรก มิ.ย.นี้ 

27 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรมวิชาการเกษตร แจ้งข่าวดี สหรัฐ ไฟเขียว นำเข้าส้มโอสด ด้วยวิธีการฉายรังสีไทยไม่จำกัดพันธุ์ ล็อตแรกนำร่องส่งออก เดือนมิถุนายนนี้ ชี้ผู้ต้องการส่งออก สามารถติดต่อได้ที่กรมวิชาการเกษตร

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมประชุมกับ นาย มาร์ค กิลคีย์ South Asia-Pacific Regional Manager และ ดร.จอห์น ฟัลโค ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ประจำประเทศไทย กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565

เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะโครงการตรวจสอบผลไม้สดไทยฉายรังสีก่อนการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา (Preclearance Program) ได้ขอให้ USDA ส่งเจ้าหน้าที่ Inspector เพื่อจัดทำ dose mapping สำหรับการฉายรังสี กำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับส้มโอ เพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาให้โดยเร็ว จากการหารือดังกล่าว

ทาง USDA และ APHIS จึงได้ส่ง Mr. William J. Allen (Foreign Program Specialist) เจ้าหน้าที่ Inspector มาดำเนินการวัดค่าการกระจายตัวของรังสี (Dose mapping) เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับส้มโอเพื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 Mr. William J. Allen ได้ประชุมร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการในโครงการดังกล่าว
 

ข่าวดีเกษตรกร! สหรัฐ ไฟเขียว นำเข้าส้มโอไทย นำร่องส่งออกล็อตแรก มิ.ย.นี้ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566  กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ( USDA ) ได้อนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอสด ด้วยวิธีการฉายรังสีเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรก โดยได้อนุญาตให้นำเข้าส้มโอจากประเทศไทย แบบไม่จำกัดพันธุ์  มั่นใจว่ารสชาติ และ สีสัน ส้มโอไทยถูกใจผู้บริโภคแน่นอน  ถือเป็นผลไม้สดไทยชนิดที่ 8 ที่สหรัฐฯอนุญาตให้นำเข้า

ข่าวดีเกษตรกร! สหรัฐ ไฟเขียว นำเข้าส้มโอไทย นำร่องส่งออกล็อตแรก มิ.ย.นี้ 

จากเดิมที่อนุญาตให้นำเข้า มะม่วง มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ สับปะรด แก้วมังกร และส้มโอ  และ ปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกส้มโอผลสดไปจำหน่ายต่างประเทศ ได้จำนวน 30 ประเทศ โดยมีตลาดหลักที่สำคัญ ได้แก่ จีน และมาเลเซีย ในปี 2565 ประเทศไทยส่งออกส้มโอจำนวน 1.68 ล้านตัน  คิดเป็นมูลค่า 45.55 ล้านบาท

เดือนมิถุนายนนี้ ส้มโอสดไทยล็อตแรก ที่จะส่งออกไปจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกา ตนจะดำเนินการร่วมตรวจสอบและปิดผนึกตู้ขนส่งสินค้าด้วยวิธีการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากเป็นการทดสอบการส่งออกจริงล็อตแรกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก และนำเข้า รวมถึง กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ( USDA) และตนเองในฐานะที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานองค์การอารักขาพืชแห่งชาติ (National Plant Protection Organization, NPPO) ตามอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ

ข่าวดีเกษตรกร! สหรัฐ ไฟเขียว นำเข้าส้มโอไทย นำร่องส่งออกล็อตแรก มิ.ย.นี้ 

ทั้งนี้ผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร"  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลผลิตส้มโอที่จะส่งออกต้องผ่านการฉายรังสีที่ 400 เกรย์ เพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ ต้องผ่านฉายรังสีที่ศูนย์ฉายรังสีคลอง 5 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

โดยเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จะร่วมตรวจสอบกระบวนการฉายรังสีกับเจ้าหน้าที่ APHIS กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา USDA ที่มาประจำการ ณ ประเทศและทุกล็อตที่ส่งออกและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อการอนุญาตนำเข้าส้มโอจากไทย ต้องผ่านการฉายรังสีดังกล่าวก่อนการส่งออก
 

ข่าวดีเกษตรกร! สหรัฐ ไฟเขียว นำเข้าส้มโอไทย นำร่องส่งออกล็อตแรก มิ.ย.นี้ 

นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า ประเทศไทยมีส้มโอมากกว่า 30 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ทับทิมสยาม เปลือกผลบาง เนื้อนิ่มมีสีชมพูเข้มหรือสีแดงเข้มคล้ายทับทิม มีเมล็ดน้อย รสชาติหวานไม่มีรสขมเจือปน พันธุ์ขาวแตงกวา ผนังกลีบสีขาว เปลือกบาง รสชาติหวานฉ่ำ และ พันธุ์ทองดี  ผิวเรียบ ผนังกลีบสีชมพู รสชาติหวาน ฉ่ำน้ำ

ซึ่งส้มโอไทยแต่ละพันธุ์มีรสชาติและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากส้มโอจากประเทศอื่น ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นผลไม้ที่สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลายาวนาน จึงเหมาะสมต่อการขนส่งทั้งทางเรือ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด 

ผู้ที่ต้องการส่งออกส้มโอผลสดไปสหรัฐอเมริกาสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0-2579 3496 และ 0- 2940 6670 ต่อ 142
 

ข่าวดีเกษตรกร! สหรัฐ ไฟเขียว นำเข้าส้มโอไทย นำร่องส่งออกล็อตแรก มิ.ย.นี้ 

 

logoline