svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ปศุสัตว์ลุยชลบุรี จับเนื้อสัตว์เถื่อนกว่า 1 ตัน แช่ฟอร์มาลีน ส่งร้านหมูกะทะ

27 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรมปศุสัตว์ บุกตรวจแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมาย พบเนื้อสัตว์เถื่อน ไร้ใบอนุญาต รวม 1,200 กก. แช่ฟอมารีน - โซดาไฟ เตรียมส่งขายร้านหมูกะทะ จ.ชลบุรีและใกล้เคียง

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากที่ทางกรมปศุสัตว์ได้สืบทราบว่า มีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จึงสั่งการไปยังนายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานทอง สาธารณสุขอำเภอพานทอง ปลัดอำเภอพานทอง เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารผิดกฎหมาย จำนวน 1 แห่ง ในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีโดยจากการตรวจสอบพบว่า มีการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิต ไส้ตัน หมึกกรอบ สะไบนาง ส่งขายร้านหมูกะทะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

ปศุสัตว์ลุยชลบุรี จับเนื้อสัตว์เถื่อนกว่า 1 ตัน แช่ฟอร์มาลีน ส่งร้านหมูกะทะ

และเจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจพบ ไส้ตันแช่แข็ง ข้างกล่องระบุนำเข้าจากประเทศเยอรมันนี จำนวน 39 กล่อง น้ำหนัก 500 กิโลกรัม ไส้ตันแปรรูปแช่สารโซดาไฟ และ ฟอร์มาลิน จำนวน 1 ถัง น้ำหนัก 200 กิโลกรัม สไบนางแช่สารโซดาไฟ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และฟอร์มาลิน จำนวน 2 ถัง น้ำหนัก 400 กิโลกรัม และหมึกกรอบแช่สารฟอร์มาลิน จำนวน 1 ถัง น้ำหนัก 100 กิโลกรัม

นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบซากทั้งหมดไม่พบเอกสารแหล่งรับรองที่มา และไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ตามกฎหมาย ทั้งยังตรวจพบสารฟอร์มาลินในน้ำแช่สไบนาง ไส้ตัน และหมึกกรอบ ในการทดสอบด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินเบื้องต้น ซึ่งเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558  มาตรา 31 นำเข้าซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ปศุสัตว์ลุยชลบุรี จับเนื้อสัตว์เถื่อนกว่า 1 ตัน แช่ฟอร์มาลีน ส่งร้านหมูกะทะ

มีโทษตามมาตรา 68 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท และมาตรา 22 ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์ มีความผิดตามมาตรา 65 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท รวมถึงเข้าข่ายมีความผิด ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 25 (1) ห้ามมิได้ผู้ผลิตหรือจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษตามมาตรา 58 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการยึดและ อายัดสินค้าจำนวนกว่า 1,200 กิโลกรัม และให้ผู้ประกอบการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งจะขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายที่เอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป

ปศุสัตว์ลุยชลบุรี จับเนื้อสัตว์เถื่อนกว่า 1 ตัน แช่ฟอร์มาลีน ส่งร้านหมูกะทะ

logoline