svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือน พ.ค. 66 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

10 พฤษภาคม 2566

วันนี้ (10 พ.ค. 66) กรมบัญชีกลางได้โอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำเดือน พ.ค. 66 จำนวน 600 บาท ให้แก่ผู้ปกครองที่ได้ แจ้งขอรับสิทธิ ทั้งรายเดิมและรายใหม่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกาศว่า ในเดือนพฤษภาคม 2566 เงินอุดหนุนบุตร จำนวน 600 บาทต่อเดือน กรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินในวันนี้ (10 พ.ค.66)  โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายดังนี้

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 - เมษายน 2566) ส่วนเด็กที่เกิดพฤษภาคม 2560 จะหมดสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร เนื่องจากครบเงื่อนไข อายุ 6 ขวบ 
     
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2566
  • กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร หรือผู้ที่ยื่นลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนรายใหม่ สามารถตรวจสอบผ่าน 3 ช่องทางดังนี้ 

  • เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)
  • แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" 
  • แอปพลิเคชัน“เงินเด็ก” 

เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือน พ.ค. 66 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้มีข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรดังต่อไปนี้ หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว) หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนว่าใช้งานได้หรือไม่

เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือน พ.ค. 66 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

เช็กเลย! เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือน พ.ค. 66 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้