svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กรมการข้าว ลงพื้นที่โคราช ถ่ายทอดความรู้ชาวนา พร้อมชวนปลูกข้าวแบบ BCG Model

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่นครราชสีมา เยี่ยมสมาชิกศูนย์ข้าวทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดความรู้ เชิญชวนชาวนา ปลูกข้าวแบบ BCG Model รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างราย

9 เมษายน 2566 ที่ จ.จังหวัดนครราชสีมา นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเยี่ยม ต.บ้านท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อพบพี่น้องเกษตรกร ชาวนา กลุ่มผู้ผลิตข้าว และศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ

มีนายจารึก กมลอินทร์ ประธานกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ พร้อมด้วยประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดต่าง ๆ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่อยู่ในพื้นที่ และต่างจังหวัดเข้าร่วม
กรมการข้าว ลงพื้นที่โคราช ถ่ายทอดความรู้ชาวนา พร้อมชวนปลูกข้าวแบบ BCG Model  

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนมีเป้าหมาย ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ และมีแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ ที่อยากให้เกษตรกรทั่วประเทศ รวมกลุ่มกัน แล้วจัดตั้งเป็นกลุ่ม หรือวิสาหกิจชุมชน ไม่ใช่เฉพาะเรื่องข้าวเท่านั้น แต่แนวทางการรวมกลุ่ม ยังใช้ได้กับการทำเกษตรด้านอื่น ๆ

เพื่อให้เกิดการต่อรอง ด้านราคากับนายทุนหรือพ่อค้า เพราะเมื่อมีการรวมตัวกันได้ จะป้องกันการเอาเปรียบด้านราคาและการตลาด และเมื่อเข้มแข็งมากพอ ก็สามารถกำหนดราคาขายเองได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กรมการข้าว ลงพื้นที่โคราช ถ่ายทอดความรู้ชาวนา พร้อมชวนปลูกข้าวแบบ BCG Model
 

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวอีกว่า อยากให้ชาวนา หันมาปฏิวัติการทำนา สู่ความยั่งยืน หรือ BCG MODEL ที่เป็นการทำนาแบบประณีต เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง ทำให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมแนะนำให้ใช้จุลินทรีย์ และสาหร่ายแกมเขียว มาผสมผสานในการเพาะปลูก

อีกทั้งนำองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง มาถ่ายทอดให้กับชาวนา ซึ่งการทำนาแบบเปียกสลับแห้งนั้น จะช่วยลดก๊าซมีเทนในดิน ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ที่เป็นการตระหนักถึงความสำคัญ ของการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดภาวะโลกร้อน เน้นย้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสร้างคาร์บอนเครดิต ให้ชาวนานำไปสร้างรายได้เสริม 
กรมการข้าว ลงพื้นที่โคราช ถ่ายทอดความรู้ชาวนา พร้อมชวนปลูกข้าวแบบ BCG Model
 

สำหรับกรมการข้าว ได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องเครื่องจักร เช่น เครื่องอบข้าว ที่ทำให้ทางศูนย์ข้าวฯ มีศักยภาพ ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เป็นอย่างดี ช่วยลดภาระในการตากข้าว ที่เกษตรกรบางรายไม่มีพื้นที่ และบางครั้งก็เกิดความเสียหายจากฝนตก ทำให้ข้าวชื้น ไม่แห้ง เมื่อมีเครื่องอบข้าว ทำให้ลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้ กรมการข้าวจึงต้องเร่งเข้ามาสร้างความยั่งยืน ให้แก่เกษตรกร ไม่อยากให้เกษตรกรใช้วิถีชีวิตแบบเดิม ๆ 

การที่ภาครัฐ ต้องช่วยเหลือประคองตลอด ทำให้เกษตรกรไม่แข็งแรงสักที แต่ถ้าให้เครื่องไม้เครื่องมือ หรือสิ่งที่ศูนย์ข้าวชุมชนไม่มี เช่น ยุ้งฉาง หรือ ไซโลเก็บข้าว กลุ่มสมาชิกก็นำข้าวมาฝากกับทางศูนย์ฯ ก็จะช่วยสร้างรายได้เสริมขึ้นมา และเป็นการสร้างความยั่งยืนมากกว่า เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน เราจะไม่ทิ้งกันแน่นอน

กรมการข้าว ลงพื้นที่โคราช ถ่ายทอดความรู้ชาวนา พร้อมชวนปลูกข้าวแบบ BCG Model