svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รับสมัครชาวนา! ร่วมโครงการ "เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว” ยกระดับคุณภาพข้าวไทย

03 เมษายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรมการข้าว ชวน ชาวนาเข้าร่วมโครงการ เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 โดยมีเป้าหมาย การเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้ 58,700 ตัน เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวไทย ให้แข่งขันในตลาดโลกได้ และ ได้ราคาดี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว มุ่งมั่นผลิต และ กระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรชาวนา ผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 มีเป้าหมายการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่ 58,700 ตัน โดยกรมการข้าวจะดำเนินการ “รับสมัครชาวนา” ร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 205,965 ราย ในพื้นที่เป้าหมาย 3,913,333 ไร่ ขณะนี้มีชาวนาสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 56,394 ราย ในพื้นที่ 714,469.21 ไร่

รับสมัครชาวนา! ร่วมโครงการ \"เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว” ยกระดับคุณภาพข้าวไทย

นอกจากนี้ กรมการข้าวได้ดำเนินการ ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้กับชาวนา ที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วจำนวน 10,825,690 ตัน จากเป้าหมาย 58,700 ตัน สำหรับราคาเมล็ดข้าวคุณภาพดีที่กรมการข้าวขายให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการฯ นั้น มีราคาถูกและได้คุณภาพ แบ่งเป็น

  • ข้าวขาวหอมมะลิ 105 กข15 ราคากิโลกรัมละ 5 บาท
  • ข้าวเหนียวและข้าวปทุมธานี1 กิโลกรัมละ 4 บาท
  • ข้าวขาว กิโลกรัมละ 3 บาท

สำหรับชาวนาท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่

  • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ
  •  ศูนย์ข้าวชุมชน
  • สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

โดยชาวนาที่สนใจสามารถรวมกลุ่มกันภายในชุมชน และ เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะเดินทางไปรับสมัครถึงที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวนา
 

รับสมัครชาวนา! ร่วมโครงการ \"เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว” ยกระดับคุณภาพข้าวไทย

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ  เพื่อ ส่งเสริมให้ชาวนาสามารถเข้าถึง และ ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี สำหรับการเพาะปลูก และ ขยายพันธุ์ โดยเกษตรกร สามารถเข้าร่วมโครงการได้ผ่านกลุ่มเกษตร และ สถาบันเกษตรกร เช่น ศูนย์ข้าวชมชนในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ในราคาตามหลักเกณฑ์ของกรมการข้าวที่ได้กำหนดไว้

รับสมัครชาวนา! ร่วมโครงการ \"เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว” ยกระดับคุณภาพข้าวไทย

โดยในปีนี้ กรมการข้าว มีเป้าหมายการดำเนินการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จำานวน 58,700 ตัน อีกทั้งยังเป็นการ ยกระดับปริมาณ และ คุณภาพผลผลิตข้าว ให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ และในส่วนของเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ กรมการข้าวมีแผนการดำเนินงานโครงการนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้เกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าข้าวคุณภาพดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ผลผลิตเฉลี่ยข้าว ต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ โดยมีผลผลิตเฉลี่ยเพียง 353 กิโลกรัมต่อไร่ โดยสาเหตุหนึ่งมาจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่เกษตรกรเก็บไว้เองหลายรอบ ข้าวจึงมีคุณภาพต่ำลง

logoline