svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

บีโอไอ คิกออฟสัมมนาใหญ่ทั่วประเทศ ประเดิมภาคตะวันออก หลังยอดขอลงทุนพุ่ง

31 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

บีโอไอ จับมือพันธมิตร จัดงานสัมมนาใหญ่นักลงทุน ประเดิมพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ชี้นักธุรกิจไทย -ต่างชาติ สนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน เผย 2 เดือน ยอดขอลงทุนภาคตะวันออกพุ่งกว่า 90,000 ล้านบาท

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และ เอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” เพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ มาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ โดยประเดิมคิกออฟที่ภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นที่ตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีผู้สนใจร่วมงานกว่า 500 คน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

สำหรับยอด การยื่นขอรับ การส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่ภาคตะวันออก ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. – ก.พ. 66) มีจำนวนทั้งสิ้น 92 โครงการ มูลค่าการลงทุน 90,305 ล้านบาท โดยเป็นการขอรับ การส่งเสริมในพื้นที่อีอีซีจำนวน 78 โครงการ มูลค่าการลงทุน 88,632 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และยานยนต์และชิ้นส่วน

 

โดยในงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” บีโอไอ ได้นำเสนอมาตรการ ส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนในภาคตะวันออก อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม

มาตรการส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย รวมทั้งมาตรการ LTR Visa ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยต้องการผลักดันให้เกิดการลงทุน

บีโอไอ คิกออฟสัมมนาใหญ่ทั่วประเทศ ประเดิมภาคตะวันออก หลังยอดขอลงทุนพุ่ง

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “การยกระดับความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสและเศรษฐกิจใหม่” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในการเสวนา ได้พูดถึงความสำคัญ ของการเตรียมพร้อมบุคลากร

 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เช่น การให้สิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาบุคลากร โครงการ EEC Model Type B และ STEM OSS Platform รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับชุมชนและสังคม พร้อมจัดกิจกรรม BOI  Clinic เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจขอรับคำปรึกษาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่บีโอไอในด้าน  ต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ามารับคำปรึกษาจำนวนมาก

ทั้งนี้ บีโอไอมีแผนจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักลงทุนทั่วประเทศ โดยครั้งต่อไปจะมีการจัดงานสัมมนาใหญ่สำหรับนักลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2566

บีโอไอ คิกออฟสัมมนาใหญ่ทั่วประเทศ ประเดิมภาคตะวันออก หลังยอดขอลงทุนพุ่ง

logoline