svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

หอการค้าฯ คาดเลือกตั้ง 'เงินสะพัด' แสนล้านบาท!

22 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ความชัดเจนของการเลือกตั้งที่ กกต.กำหนดในวันที่ 14 พ.ค.2566 จะทำให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมรณณรงค์หาเสียงมากขึ้น โดยในช่วงเลือกตั้งประเมินว่าจะมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน 40,000-50,000 ล้านบาท

อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ระบุ ความชัดเจนของการเลือกตั้งที่ กกต.กำหนดในวันที่ 14 พ.ค.2566 จะทำให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมรณณรงค์หาเสียงมากขึ้น โดยในช่วงเลือกตั้งประเมินว่าจะมีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน 40,000-50,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้เกิดเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่ำ 1-1.2 แสนล้านบาท

หอการค้าฯ คาดเลือกตั้ง \'เงินสะพัด\' แสนล้านบาท!

เม็ดเงินที่หมุนเวียนดังกล่าวจะทำให้จีดีพีขยายตัวเพิ่ม 0.5-0.7% ส่งผลทำให้จีดีพีไตรมาส 2 ขยายตัวได้ 3-4% จะช่วยค้ำยันเศรษฐกิจไตรมาส 2 ได้ระดับหนึ่ง โดยปี 2566 คงคาดการณ์จีดีพีไว้ที่ 3-4%

หอการค้าฯ คาดเลือกตั้ง \'เงินสะพัด\' แสนล้านบาท!

ส่วนผลสำรวจความเห็นภาคธุรกิจต่อผลกระทบจากเศรษฐกิจ พบปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ ต้นทุนสูงต่อเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อ ค่าไฟแพง ค่าแรงและดอกเบี้ย ซึ่งกระทบยอดขาย กำไร และสภาพคล่องของธุรกิจ แต่ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นช่วงครึ่งปีหลัง

 

นอกจากนี้การเมืองและการเลือกตั้งเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ภาคธุรกิจเริ่มกังวลว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้ง แบะการจัดตั้งรัฐบาลอาจยืดเยื้อจนกระทบเสถียรภาพการเมือง ซึ่งจะทำให้นักธุรกิจไทยและต่างประเทศอาจชะลอการลงทุน

logoline