svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รมว.เกษตรฯ ยันไม่พบ ซีเซียม-137 ในผักผลไม้ จ.ปราจีนบุรี มั่นใจปลอดภัย 100%

22 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

รมว.เกษตรฯ ให้ความมั่นใจไม่พบ ซีเซียม-137 ปนเปื้อนผักผลไม้ ในจังหวัดปราจีนบุรี บริโภคได้ปลอดภัย 100% พร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป ในงาน “ติดตลาดเกษตร…Fresh Fruits From Farm” ระหว่างวันที่ 21 – 26 มี.ค. 66 ที่ตลาด อ.ต.ก.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีสารซีเซียม-137 (Caesium-137) ในจังหวัดปราจีนบุรี ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตร มีลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อจำนวนมาก เนื่องจากกังวลสารปนเปื้อนนั้น ยืนยันว่ายังไม่มีสารปนเปื้อนดังกล่าวในสินค้าเกษตรชนิดใด 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพราะจากการตรวจสอบ โดยเฉพาะบริเวณรอบโรงงานที่เป็นข่าวปริมาณสารปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศยังไม่อยู่ในระดับที่อันตรายและไม่เกินมาตรฐาน จึงให้ความมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรยังมีความปลอดภัย 100% โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนนี้ เชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรอย่างแน่นอน

 

 

โดยในวันนี้ (22 มี.ค.66) ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร ในงาน “ติดตลาดเกษตร…Fresh Fruits From Farm” ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรุงเทพมหานคร
 

รมว.เกษตรฯ ยันไม่พบ ซีเซียม-137 ในผักผลไม้ จ.ปราจีนบุรี มั่นใจปลอดภัย 100%

โดยงานนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และรองรับผลไม้ทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกร เช่น มะยงชิด มะปราง มะม่วง มะขาม ทุเรียน มังคุด และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ ที่กำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคได้รับทราบและสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี มีมาตรฐานตลอดจนเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของตลาดเพิ่มขึ้น

รมว.เกษตรฯ ยันไม่พบ ซีเซียม-137 ในผักผลไม้ จ.ปราจีนบุรี มั่นใจปลอดภัย 100%

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ฤดูกาลผลไม้ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการบริโภค การออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยเกษตรกร

รมว.เกษตรฯ ยันไม่พบ ซีเซียม-137 ในผักผลไม้ จ.ปราจีนบุรี มั่นใจปลอดภัย 100%

จากโครงการส่งเสริมและสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตร เครือข่ายเกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มยุวเกษตร และเครือข่ายเกษตรกรของ อ.ต.ก. รวมจำนวนกว่า 40 ร้านค้า จาก 24 จังหวัด

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ร่วมกับ อ.ต.ก. เช่น กิจกรรมนาทีทอง กิจกรรมกดไลค์กดแชร์แลกคูปอง การเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น การออกบูธของหน่วยงานภาคี ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ปอลอเอ็กเพรส จำกัด และการแจกพันธุ์ไม้ฟรี

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ อ.ต.ก. ได้มีแผนดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร Season festival โดยเฉพาะผลไม้ที่มีฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงต่อไป เช่น ลิ้นจี่ ทุเรียน และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

รมว.เกษตรฯ ยันไม่พบ ซีเซียม-137 ในผักผลไม้ จ.ปราจีนบุรี มั่นใจปลอดภัย 100%

 

logoline