svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"ปศุสัตว์"ยกคุณภาพมาตรฐานไก่ไทยสู่ครัวโลก ดันส่งออกโปร่งใส ตรวจสอบได้

21 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ปศุสัตว์" ออกโรงแจง มาตรฐานไก่ไทยมีคุณภาพสู่ครัวโลก ดันส่งออกโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมประสาน GACC อย่างใกล้ชิด ชี้การสวมสิทธิ์ส่งออกทำไม่ได้

21 มีนาคม 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ตามที่ปรากฎข่าวในสื่อออนไลน์ "วงการส่งออกไก่-ไก่งวง"  ป่วนหนักจี้นายกฯ-รมว.เกษตรฯ เด้ง "บิ๊ก ขรก."-ตรวจสอบ "กรมปศุสัตว์" 

 โดยเนื้อหารายละเอียดระบุว่า มีบริษัทสัญชาติจีนแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่า สามารถส่งชิ้นส่วนไก่ไปยังประเทศจีนได้ด้วยวิธีการสวมสิทธิ์จากโรงงานในประเทศไทย 12 โรงงานผ่านบริษัทไทยแห่งหนึ่ง แต่การที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์จีนกล้าโอนเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาทให้กับบริษัทนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า มีสายสัมพันธ์กับข้าราชการระดับสูงในกรมปศุสัตว์

\"ปศุสัตว์\"ยกคุณภาพมาตรฐานไก่ไทยสู่ครัวโลก ดันส่งออกโปร่งใส ตรวจสอบได้

"นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์" อธิบดีกรมปศุสัตว์

"นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์" อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การส่งออกชิ้นส่วนสัตว์ปีกไปยังประเทศจีน กรมปศุสัตว์มีหน้าที่กำกับ ดูแล คุณภาพมาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขพิธีสาร (MOU) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในพิธีสารฯ อย่างเคร่งครัด

"กรมปศุสัตว์"ไม่มีอำนาจในการกำหนดโควตาการส่งออก ปริมาณการส่งออกขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต (capacity)  แปรผันตามจำนวนไก่ที่เข้าเชือดของแต่ละโรงงาน โดยการตกลงซื้อขายสินค้า เป็นเรื่องของภาคเอกชนดำเนินการ ซึ่งกรมปศุสัตว์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจใดๆทั้งสิ้น

\"ปศุสัตว์\"ยกคุณภาพมาตรฐานไก่ไทยสู่ครัวโลก ดันส่งออกโปร่งใส ตรวจสอบได้

ปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งออกชิ้นส่วนสัตว์ปีกไปยังประเทศจีนจำนวน 23 โรงงานซึ่งปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์และพิธีสารฯดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่จะเสนอให้ฝ่ายออกหนังสือรับรองสุขอนามัยทำการพิจารณาตรวจสอบเพื่อออกหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งยอดปริมาณการส่งออกต้องสอดคล้องกับการผลิตจริงของแต่ละโรงงาน ดังนั้นประเด็นการสวมสิทธิ์จึงไม่สามารถกระทำได้"

\"ปศุสัตว์\"ยกคุณภาพมาตรฐานไก่ไทยสู่ครัวโลก ดันส่งออกโปร่งใส ตรวจสอบได้

"นายสัตว์แพทย์สมชวน" กล่าวเพิ่มเติมว่า "กรมปศุสัตว์ได้มีการติดต่อสอบถามสถานการณ์ในฝั่งประเทศจีนเรื่องการส่งออกชิ้นส่วนสัตว์ปีก ผ่านทางสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ซึ่งได้รับคำตอบว่ายังไม่มีรายงานประเด็นปัญหาใดๆจากหน่วยงานของรัฐบาลจีน แต่มีผู้ประกอบการฝ่ายจีนมาติดต่อสนใจที่จะนำเข้าชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากไทยจำนวนมาก

กรมปศุสัตว์ขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้ประกอบการหรือพ่อค้าคนกลางทั้งฝ่ายไทยและจีนที่แอบอ้างการมีความสัมพันธ์กับข้าราชการระดับสูงในกรมปศุสัตว์ หรือกล่าวอ้างว่าสามารถสวมสิทธิ์ส่งออกได้ หากผู้ใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวโปรดแจ้งข้อมูลมาที่ www.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งกรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

 

"ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ อยู่ระหว่างการพัฒนาการบริการรับรอง ตรวจสอบ การออกหนังสือรับรองสุขอนามัย โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทดแทนการออกเอกสารแบบเดิม ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการบริการ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลดการใช้เอกสาร เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบย้อน โดยจะนำมาให้บริการภายในปี 2566" อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมปศุสัตว์กำกับ ดูแล อุตสาหกรรมไก่เนื้อ ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภคให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลจนสามารถส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ 

\"ปศุสัตว์\"ยกคุณภาพมาตรฐานไก่ไทยสู่ครัวโลก ดันส่งออกโปร่งใส ตรวจสอบได้

ในปี พ.ศ. 2563 มีการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (Frozen) ปริมาณ 986,737 ตัน คิดเป็นมูลค่า 116,428 ล้านบาท 

ในปี พ.ศ. 2564 มีการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (Frozen) ปริมาณ 970,528 ตัน คิดเป็นมูลค่า 112,662 ล้านบาท 

ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมามีการส่งออกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (Frozen) ปริมาณ 1,070,687 ตัน คิดเป็นมูลค่า 153,236 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปีทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ แรงงานในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างปลอดภัยและยั่งยืน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำคัญมาตรฐานอุตสาหกรรมไก่ไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

logoline