svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"สุวรรณภูมิ" ลงดาบแท็กซี่โกงค่าโดยสารต่างชาติ ห้ามให้บริการในสนามบิน

19 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงโทษผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ฐานปลอมแปลงเอกสาร แสดงราคาค่าโดยสาร และ ไม่กดมิเตอร์ ห้ามให้บริการในสนามบินอีก พร้อมส่งต่อกรมขนส่งพิจารณาโทษ ย้ำค่า Surcharge ที่เรียกเก็บ เป็นของผู้ขับขี่ โดยตรงไม่ใช่รายได้เข้าสนามบิน

ตามที่มีสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นำเสนอข้อมูลกรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน ที่ใช้บริการรถแท็กซี่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดนเรียกเก็บอัตราค่าบริการ ในราคาเหมาจ่าย และ อ้างว่าอัตราค่าบริการดังกล่าวทางท่าอากาศยานเป็นผู้ให้เรียกเก็บ จากผู้โดยสาร พร้อมทั้งมีการนำเสนอภาพ อัตราค่าโดยสารในราคาเหมาจ่าย ตามระยะทางโดยใส่โลโก้ของ ทสภ.กำกับในใบแสดงราคาด้วยนั้น

ทสภ.ได้เรียกตัวผู้ขับขี่มาสอบสวน และ ตรวจสอบตามหลักฐาน พร้อมคำให้การของตัวผู้ขับขี่เอง ซึ่งผู้ขับขี่ยอมรับว่ากระทำความผิดจริง ทสภ.จึงได้พิจารณาลงโทษขั้นสูงสุด โดยการยกเลิกรหัสสมาชิกของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ณ ทสภ. ส่งผลให้ผู้ขับขี่รายนี้ไม่สามารถนำรถแท็กซี่เข้ามารับผู้โดยสารใน ทสภ.ได้อีกต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ ทสภ. ได้ส่งข้อมูลการกระทำความผิด ให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาบทลงโทษแก่ผู้ขับขี่ คนดังกล่าวด้วย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า การกระทำของผู้ขับขี่รถแท็กซี่รายนี้นอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ ทสภ.แล้ว ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย 

สำหรับกรณีที่บางสำนักข่าวได้นำเสนอข้อมูลว่า ค่า Surcharge จำนวน 50 บาท เป็นเงินในส่วนที่เป็นรายได้ของท่าอากาศยานนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน ทสภ.ขอเรียนชี้แจงว่า ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ค่า Surcharge จะจ่ายให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ ที่ลงทะเบียน กับสนามบินเท่านั้น

โดย ทสภ.เป็นเพียงผู้สนับสนุนการให้บริการรถแท็กซี่ที่เข้ามาให้บริการ ณ ทสภ. ในเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ การลงทุนในระบบบริหารจัดการ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก โดยที่ไม่ได้มีรายได้จากการดำเนินการในส่วนนี้แต่อย่างใด

ทั้งนี้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทสภ.มีมาตรการป้องปราม ไม่ให้เกิดปัญหากรณีรถแท็กซี่ ไม่เปิดมิเตอร์ หรือ เรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย เกินราคาที่กฏหมายกำหนด โดย ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ ทำการสุ่มตรวจรถแท็กซี่ ที่รับผู้โดยสาร ณ บริเวณช่องจอดรถแท็กซี่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรถแท็กซี่ทุกคัน ที่รับผู้โดยสารขึ้นรถแล้ว จะต้องทำการเปิดมิเตอร์ในการให้บริการทุกครั้ง

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบเห็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ณ ทสภ. คิดเหมาค่าโดยสาร สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการรถแท็กซี่สาธารณะ ทสภ. โทร. 0 2132 0360 หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 หรือ ทาง Email: [email protected] และโปรดเก็บสลิปตั๋วโดยสารไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามและตรวจสอบ

\"สุวรรณภูมิ\" ลงดาบแท็กซี่โกงค่าโดยสารต่างชาติ ห้ามให้บริการในสนามบิน

logoline