svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"สุวรรณภูมิ" ลงดาบแท็กซี่โกงค่าโดยสารต่างชาติ ห้ามให้บริการในสนามบิน

19 มีนาคม 2566

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงโทษผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ฐานปลอมแปลงเอกสาร แสดงราคาค่าโดยสาร และ ไม่กดมิเตอร์ ห้ามให้บริการในสนามบินอีก พร้อมส่งต่อกรมขนส่งพิจารณาโทษ ย้ำค่า Surcharge ที่เรียกเก็บ เป็นของผู้ขับขี่ โดยตรงไม่ใช่รายได้เข้าสนามบิน

ตามที่มีสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นำเสนอข้อมูลกรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน ที่ใช้บริการรถแท็กซี่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดนเรียกเก็บอัตราค่าบริการ ในราคาเหมาจ่าย และ อ้างว่าอัตราค่าบริการดังกล่าวทางท่าอากาศยานเป็นผู้ให้เรียกเก็บ จากผู้โดยสาร พร้อมทั้งมีการนำเสนอภาพ อัตราค่าโดยสารในราคาเหมาจ่าย ตามระยะทางโดยใส่โลโก้ของ ทสภ.กำกับในใบแสดงราคาด้วยนั้น

ทสภ.ได้เรียกตัวผู้ขับขี่มาสอบสวน และ ตรวจสอบตามหลักฐาน พร้อมคำให้การของตัวผู้ขับขี่เอง ซึ่งผู้ขับขี่ยอมรับว่ากระทำความผิดจริง ทสภ.จึงได้พิจารณาลงโทษขั้นสูงสุด โดยการยกเลิกรหัสสมาชิกของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ณ ทสภ. ส่งผลให้ผู้ขับขี่รายนี้ไม่สามารถนำรถแท็กซี่เข้ามารับผู้โดยสารใน ทสภ.ได้อีกต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ ทสภ. ได้ส่งข้อมูลการกระทำความผิด ให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาบทลงโทษแก่ผู้ขับขี่ คนดังกล่าวด้วย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า การกระทำของผู้ขับขี่รถแท็กซี่รายนี้นอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ ทสภ.แล้ว ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย 

สำหรับกรณีที่บางสำนักข่าวได้นำเสนอข้อมูลว่า ค่า Surcharge จำนวน 50 บาท เป็นเงินในส่วนที่เป็นรายได้ของท่าอากาศยานนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน ทสภ.ขอเรียนชี้แจงว่า ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ค่า Surcharge จะจ่ายให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ ที่ลงทะเบียน กับสนามบินเท่านั้น

โดย ทสภ.เป็นเพียงผู้สนับสนุนการให้บริการรถแท็กซี่ที่เข้ามาให้บริการ ณ ทสภ. ในเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ การลงทุนในระบบบริหารจัดการ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก โดยที่ไม่ได้มีรายได้จากการดำเนินการในส่วนนี้แต่อย่างใด

ทั้งนี้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทสภ.มีมาตรการป้องปราม ไม่ให้เกิดปัญหากรณีรถแท็กซี่ ไม่เปิดมิเตอร์ หรือ เรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย เกินราคาที่กฏหมายกำหนด โดย ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ ทำการสุ่มตรวจรถแท็กซี่ ที่รับผู้โดยสาร ณ บริเวณช่องจอดรถแท็กซี่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรถแท็กซี่ทุกคัน ที่รับผู้โดยสารขึ้นรถแล้ว จะต้องทำการเปิดมิเตอร์ในการให้บริการทุกครั้ง

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบเห็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ณ ทสภ. คิดเหมาค่าโดยสาร สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการรถแท็กซี่สาธารณะ ทสภ. โทร. 0 2132 0360 หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 หรือ ทาง Email: [email protected] และโปรดเก็บสลิปตั๋วโดยสารไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตามและตรวจสอบ

"สุวรรณภูมิ" ลงดาบแท็กซี่โกงค่าโดยสารต่างชาติ ห้ามให้บริการในสนามบิน