svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"พาณิชย์"ยันปุ๋ยไม่ขาดตลาดสต็อกสูงถึง 1.27 ล้านตัน

18 มีนาคม 2566

พาณิชย์ตรวจสต็อกปุ๋ยพบปริมาณเต็มคลังสินค้า คาดเพียงพอต่อฤดูกาลเพาะปลูก  แนะเกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยจากโรงงานลดต้นทุนได้

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจโรงงานปุ๋ยเคมี บจ. ไอซีพี เฟอไลเซอร์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีสต็อกปุ๋ยอยู่ในปริมาณที่มาก ทั้งแม่ปุ๋ย ปุ๋ยที่บรรจุกระสอบแล้ว และวัตถุดิบสำหรับผสมปุ๋ยสูตร และโรงงานยังมีการนำเข้าปุ๋ยมาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง พร้อมรองรับการใช้ปุ๋ยในช่วงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกร

สำหรับปริมาณสต็อกปุ๋ยเคมีทั่วประเทศขณะนี้มีประมาณ 1.27 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 22% เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าจะมีปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอ ไม่ขาดตลาด อีกทั้งราคาก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเทียบกับช่วงกลางปีที่แล้วปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ราคาเฉลี่ยภาคกลางลดลงถึง 36% แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ราคาเฉลี่ยภาคกลางลดลง 31%

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะคุมเข้มต่อไป ซึ่งเห็นว่าหากต้นทุนนำเข้าปุ๋ยลดลงราคาจำหน่ายก็ต้องลดลงด้วย ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ดังนั้น หากพี่น้องเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาปุ๋ยทั้งที่ต้นทุนลดลง ปฏิเสธการจำหน่ายทั้งที่ยังมีของอยู่ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

 กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปจัดการโดยเด็ดขาด การจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร หรือการกักตุนสินค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ร่วมกับนายประมวล นิลนาค พาณิชย์จังหวัดชัยนาท ผู้แทนเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัด พบกับนางสุพัตรา เขียวเล็ก ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมสมาชิกและผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

โดยได้รับฟังสถานการณ์การจำหน่ายและการใช้ปุ๋ย และแนะนำช่องทางให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันสั่งซื้อปุ๋ยตรงจากโรงงาน ไม่ว่าจะรวมกันในรูปแบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรซื้อปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกลง ตามแนวคิด “จับคู่ปุ๋ย ซื้อตรง ถูกเงิน-ถูกใจ” ที่กรมการค้าภายในร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่สถาบันหรือกลุ่มเกษตรกร กรมฯ ได้ขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันหรือกลุ่มเกษตรกรด้วย ซึ่ง ธ.ก.ส. ก็จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

สำหรับสถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกรที่สนใจจะรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ย สามารถรวบรวมความต้องการของสมาชิก และติดต่อสั่งซื้อจากโรงงานตามรายชื่อและเบอร์โทรที่กรมการค้าภายในได้เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ (www.dit.go.th) กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกรมการค้าภายในหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการรวมกลุ่มสามารถสอบถามได้จากเกษตรจังหวัดหรือสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่