svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ประกันสังคม เปิดบริการ จ่ายเงินตามสิทธิ กองทุนทดแทน ผ่าน “พร้อมเพย์”

28 กุมภาพันธ์ 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน ผ่านบริการ กรณีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิได้ทุกธนาคาร เริ่มให้บริการ 1 มี.ค. 66 นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทาง การให้บริการ จ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ผ่านบริการพร้อมเพย์ กรณีจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง หรือ ผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด
 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

โดยลูกจ้าง หรือ ผู้มีสิทธิ ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ สำนักงานประกันสังคม ในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว อีกทั้งเป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตามนโยบายรัฐบาล อีกด้วย


 

ทั้งนี้ ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิดำเนินการ ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน กับ ธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร และ ติดต่อขอรับเงินทดแทน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 นี้เป็นต้นไป หากลูกจ้างมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์บริการข้อมูล 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกันสังคม เปิดบริการ จ่ายเงินตามสิทธิ กองทุนทดแทน ผ่าน “พร้อมเพย์”

ประกันสังคม เปิดบริการ จ่ายเงินตามสิทธิ กองทุนทดแทน ผ่าน “พร้อมเพย์”

logoline