svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ออมสิน เปิดตัวกระปุก “ตุ๊กตาล้มลุก” แจกวันเด็กปี 66 ส่งเสริมการออมเงิน

09 มกราคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ธ.ออมสิน ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดทำกระปุกออมสิน "ตุ๊กตาล้มลุก" ซึ่งวาดลวดลายด้วยศิลปินเด็กออทิสติก เพื่อแจกให้เยาวชนที่นำฝากเงิน ในวันเด็กปี 66 โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 9.ม.ค.-12ม.ค.นี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อสร้างจิตสำนึกรักการออมให้แก่เยาวชน ธนาคารจึงได้จัดแคมเปญ ฝากเงินรับกระปุกออมสินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติมาเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ ธนาคารได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดโอกาสให้ศิลปินเด็กออทิสติกของมูลนิธิฯ เป็นผู้วาดภาพลวดลายของกระปุกออมสินวาระโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  

โดยจ้างงานผ่านบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Art Story by Autistic Thai) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กพิเศษกลุ่มนี้ ได้แสดงออกถึงศักยภาพ และ ความชำนาญในการใช้ศิลปะบำบัด ที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมในสังคม 

กระปุกออมสิน “ตุ๊กตาล้มลุก” เป็นการนำผลงานวาดภาพของศิลปินเด็กออทิสติก มาออกแบบ และ พิมพ์ลวดลายลงบนกระปุกออมสิน 3 แบบ 3 ลวดลาย สื่อความหมายถึงพลังในการดำเนินชีวิตที่คนเราเมื่อล้มได้ ก็ยังสามารถลุกขึ้นต่อสู้ต่อไปได้ทุกครั้ง 

ออมสิน เปิดตัวกระปุก “ตุ๊กตาล้มลุก” แจกวันเด็กปี 66  ส่งเสริมการออมเงิน

ทั้งนี้เด็กและเยาวชน ที่ประสงค์ฝากเงิน และ รับกระปุกออมสินเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองสิทธิ์ฝากเงินได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th และ Line Official : GSB Society
 

โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ลงทะเบียนเพื่อไปฝากเงินในวันที่ 14 มกราคม 2566 (วันเด็กปี 2566) ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ หรือที่แอปพลิเคชัน MyMo หรือที่เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ก็ได้

จากนั้นนำหลักฐานการลงทะเบียน และ ฝากเงินมาขอรับกระปุกออมสิน“ตุ๊กตาล้มลุก” ได้ ณ สาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินไว้ จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิ์ (ของมีจำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัญชีเงินฝาก หรือ สลากออมสินที่มีชื่อผู้เยาว์ หรือเพื่อประโยชน์ผู้เยาว์ เท่านั้น

ออมสิน เปิดตัวกระปุก “ตุ๊กตาล้มลุก” แจกวันเด็กปี 66  ส่งเสริมการออมเงิน

logoline