svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

พาณิชย์เตือน! โรงสกัดอย่าสร้างสถานการณ์ กดราคารับซื้อปาล์ม

03 มกราคม 2566

กรมการค้าภายใน เรียกประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร จัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ถกมาตรการดูแลราคาปาล์มให้เกิดความเป็นธรรมกับชาวสวนปาล์ม คาดราคาปาล์มอาจขยับขึ้นหลังจีนเปิดประเทศ 8 ม.ค.66 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ที่มีผู้แทนจากเกษตรกร โรงสกัด โรงกลั่น ผู้ประกอบการคลังรับฝาก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์ม ที่มีการปรับลดลงในช่วงเดือนธันวาคม 2565 พบว่า โรงสกัดปรับราคารับซื้อลง โดยอ้างเหตุว่า ช่วงก่อนนี้มีฝนตกชุกทำให้ผลปาล์มสุกช้า  ช่วงใกล้สิ้นปีเกษตรกรชาวสวนปาล์มจึงเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ไว้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้ผลปาล์มที่เข้าสู่ตลาดมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อยกว่า 18%

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน

โดยที่ประชุมเห็นว่าโรงสกัดควรรับซื้อผลปาล์มสุก ในราคาที่สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบ และ เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อของลานเท และ โรงสกัด รวมทั้งเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม เนื่องจาก คาดว่า ราคาน้ำมันปาล์มจะปรับเพิ่มขึ้นอีก เพราะความต้องการใช้มากขึ้น  จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่จะกลับมาหลังจากเปิดประเทศในวันที่ 8 ม.ค.นี้  รวมทั้งการปรับเพิ่มสัดส่วนบี 100 จาก บี5 เป็น บี7 และความต้องการใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ 

พาณิชย์เตือน! โรงสกัดอย่าสร้างสถานการณ์ กดราคารับซื้อปาล์ม

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวต่อว่า สำหรับการตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มนั้นได้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายความมั่นคง ส่งสายตรวจเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายแล้ว ในช่วงก่อนสิ้นปี และ จะเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  

สำหรับการตรวจสอบความเป็นธรรมการรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรนั้น ในวันที่ 3 มกราคม 2566 กรมการค้าภายในจะได้จัดส่งชุดสายตรวจลงตรวจสอบการรับซื้อ หากพบว่ามีพฤติกรรมกดราคาก็จะดำเนิน ตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

พาณิชย์เตือน! โรงสกัดอย่าสร้างสถานการณ์ กดราคารับซื้อปาล์ม