svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

 "เฉลิมชัย" ท็อปฟอร์มนั่ง "รัฐมนตรีในใจประชาชน" 3 ปีซ้อน

28 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

 "เฉลิมชัย ศรีอ่อน" ท็อปฟอร์มครองผลโพล "รัฐมนตรีในใจประชาชน" 3 ปีซ้อน จากนโยบายประกันรายได้เกษตรกร "ข้าว-ยาง-มันสำปะหลัง"

28 ธันวาคม 2565 หากย้อนสถิติผลสำรวจโพลหลายสำนัก อาทิ มธ. ซูเปอร์โพล RIDC นิด้าโพล ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา "พี่ต่อ" เฉลิมชัย นับว่าท็อปฟอร์ม ทุบสถิติ กระแสนิยม รัฐมนตรีที่ยังครองหัวใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนมากที่สุด ซึ่งเมื่อย้อนดูตั้งแต่ปี 2562 นิด้าโพลระบุว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ มากที่สุด ต่อมาในปี 2563 ทั้ง ซูเปอร์โพล และ RIDC เผยตรงกัน ประชาชนพึงพอใจผลงาน รัฐมนตรีเฉลิมชัย จากการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรช่วงวิกฤตโควิด -19 จนมาในปี 2564 ที่นิด้าโพล และ มธ. ยืนยันอีกครั้ง ว่าภาพรวมรัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบผลงานมากที่สุด อันดับ 1 นั่นคือ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่โชว์ลีลาจากผลงานสุดท็อปฟอร์มมากมาย

 

 \"เฉลิมชัย\" ท็อปฟอร์มนั่ง \"รัฐมนตรีในใจประชาชน\" 3 ปีซ้อน

ล่าสุด สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจอีกครั้ง นายเฉลิมชัย  ยังคงเป็นรัฐมนตรีในใจประชาชน ทำคะแนนด้วยเรทติ้ง 7.80 คะแนน จากผลงานประกันรายได้เกษตรกร การประกันภัยพืชผล และส่งเสริมตลาดนำการผลิต โดยยังคงเชื่อมั่นในนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เรามาดูรายละเอียดสำหรับโพลล่าสุดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ ดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีศึกษาประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ทั่วประเทศทั้ง 6 ภูมิภาค จำนวน 3,038 คน ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2565 ผลสำรวจพบว่า

 

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชาชนชื่นชอบและเห็นว่าเกิดประโยชน์มากที่สุด อันดับ 1 คือ นโยบาย การประกันรายได้ของเกษตรกร ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คิดเป็น 57.50% รองลงมา คือ การประกันภัยพืชผล 41.21% และตลาดนำการผลิต 36.54% โดยประชาชนส่วนใหญ่มองว่าโครงการที่มีการดำเนินงาน และประสบผลสำเร็จมากที่สุด คือ โครงการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 52.14% รองลงมา ได้แก่ บริหารจัดการและ พัฒนาแหล่งน้ำ 33.57% และปฏิบัติการฝนหลวง 24.06%

 

 \"เฉลิมชัย\" ท็อปฟอร์มนั่ง \"รัฐมนตรีในใจประชาชน\" 3 ปีซ้อน

และเมื่อสอบถามถึงความต้องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าช่วยเหลือด้านใดมากที่สุด พบว่า ประชาชนต้องการให้กระทรวงเกษตรแลบะสหกรณ์ แก้ไขเรื่องปัญหาสินค้า เกษตรตกต่ำมากเป็นอันดับแรกถึง 78.67% รองลงมาคือช่วยเหลือหนี้สิน/กองทุน 53.16% และขอให้ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 50.92%


ขณะที่ด้านความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลสำรวจพบว่า ประชาชนยังมีความเชื่อมั่น ในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 77.88% ไม่แน่ใจ 17.74% และไม่เชื่อมั่น 4.38% โดยมองว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 65.64% ไม่แน่ใจ 29.69% และเห็นว่าไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ที่ 4.67%

 

โดยภาพรวม เต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ที่ 7.66 คะแนน และให้คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ “ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ที่ 7.80 คะแนน ซึ่งนับว่า ยังคงยืนหนึ่งในใจรัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบและเชื่อมั่นมากที่สุด สอดคล้องกับผลสำรวจโพลจากหลายสำนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ระบุว่า ดร.เฉลิมชัย คือ รัฐมนตรีที่ประชาชนชื่นชอบ ผลงาน ทั้งจากผลงานการช่วยเหลือการประกันรายได้ แก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร และสร้าง ประวัติศาสตร์ราคายางเจ๋ง พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 3 ปี ตลอดจนผลักดันการส่งออก ตลาดนำการผลิตจนเห็นผลเป็น รูปธรรมโดนใจเกษตรกรและพี่น้องประชาชน
 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดัน ย้ำถึง 5 ยุทธศาสตร์ นโยบายหลัก 15 ด้านมาอย่างต่อเนื่อง เน้นทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยมีสโลแกนประจำตัว ที่คุ้นปากคุ้นหูกันดีว่า “ลูกผู้ชาย พูดคำไหน...ต้องเป็นคำนั้น!! ขอยึดมั่นสัญญา ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคน เพราะครอบครัวเกษตรกร = ครอบครัวเฉลิมชัย”

 

 \"เฉลิมชัย\" ท็อปฟอร์มนั่ง \"รัฐมนตรีในใจประชาชน\" 3 ปีซ้อน

 

logoline