svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ข่าวปลอม! โฆษณาแอปฯเป๋าตัง ประกาศแจกเงิน

24 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย” ก.ดิจิทัลฯ แจ้งเตือน แอปฯเป๋าตัง ประกาศแจกเงิน เป็นข่าวปลอม จากกลุ่มมิจฉาชีพ ย้ำอย่าแชร์ ป้องกันการตกเป็นเหยื่อ

เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย” จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งเตือนการเผยแผร่ข้อมูลปลอม เรื่องโฆษณาแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย ประกาศแจกเงิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทย พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย”

 

โดยข้อความดังกล่าว เป็นการกระทำของกลุ่มของมิจฉาชีพ เพราะธนาคารไม่มีนโยบายแจกเงินโดยการส่งข้อความเชิญชวนทางไลน์ให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นอื่นๆ แต่อย่างใด

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และ ขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งหากประชาชนมีความสนใจรับทราบข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com เฟซบุ๊ก Krungthai Care หรือโทร Contact Center โทร 02-111-111

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย  เพิ่มช่องทางแจ้งเตือนภัยจากการหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ และ ข่าวปลอมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินผ่านแอป “เป๋าตัง” ซึ่งมีประชาชนใช้งานมากกว่า 40 ล้านคน เพื่อป้องกัน และ ลดความสูญเสีย ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์

 

logoline