svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ตรวจแถวการเมือง

เปิดชื่อ"เจ้าบุญทุ่ม"อัดฉีดเงินบริจาคพรรค"เศรษฐกิจไทย"รับสูงสุด 6 ล้าน

14 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เช็กเลย "กกต."เปิดชื่อบรรดา"เจ้าบุญทุ่ม"บริจาคเงินเข้าพรรคการเมืองรอบเดือน ก.ค. 65 เผย "เศรษฐกิจไทย" พุ่งพรวดสูงสุด 6 ล้านบาท ขณะที่"ก้าวไกล" ตามมา รับ 4 ล้าน ภท.ยังได้รับบริจาคไม่หยุด พบรายชื่อผู้บริจาคส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ

 

14 ก.ย. 65  ผู้สื่อข่าวรายงาน จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า   เมื่อวันที่ 12  ก.ย. ที่ผ่านมา  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่บัญชีบริจาคและจำนวนเงินบริจาคพรรคการเมือง ประจำเดือน ก.ค. 2565  เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์กกต. โดยระบุยอดเงินบริจากและบุคคลที่บริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองไว้อย่างน่าสนใจ  

 

กกต. เปิดเผย รายชื่อผู้บริจาค"พรรคก้าวไกล"  รอบเดือนกรกฎาคม 2565

 

เช่น "พรรคก้าวไกล" มีผู้บริจาค 12 รายการ ยอดรวม 4,417,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ เช่น นายกลยุทธ บุพนานนท์ 7 แสนบาท น.ส.สุณัฐญา พรมณีทรัพย์ 7.5 แสนบาท นางงามจิตต์ ลี้โกมลชัย 8 แสนบาท นายฉัตรชัย วิศวจรรยา 1 ล้านบาท นายพิสิษฐ์ สร้อยสุวรรณ 4.5 แสนบาท เป็นต้น

 

นายวิชิต  ปลั่งศรีสกุล  ประธานยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทย

 

"พรรคเศรษฐกิจไทย"  ผู้บริจาค 6 รายการ ยอดรวม 6 ล้านบาท จากทั้งหมด 5 คน ได้แก่ นายสุชาติ อุทัยวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค 1 ล้านบาท "นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล" ประธานยุทธศาสตร์พรรค รองหัวหน้าพรรค 1 ล้านบาท นายไพร พัฒโน กรรมการบริหารพรรค 1 ล้านบาท นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ อดีตกรรมการผู้ช่วย รมช.เกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) 1 ล้านบาท นายปัญญา พุกราชวงศ์ กรรมการบริหารพรรค 1 ล้านบาท

 

"พรรครวมพลังประชาชาติไทย" (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมพลัง) มีผู้บริจาค 4 รายการ ยอดรวม 675,000 บาท ในจำนวนนี้ น.ส.จุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หลานนายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บริจาค 5 แสนบาท

 

เปิดชื่อ\"เจ้าบุญทุ่ม\"อัดฉีดเงินบริจาคพรรค\"เศรษฐกิจไทย\"รับสูงสุด 6 ล้าน

 

"พรรคกล้า" ผู้บริจาค 3 รายการ ยอดรวม 1,260,000 บาท ในจำนวนนี้มีนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรค (ปัจจุบันไปร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนา) บริจาค 5 แสนบาท นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรค บริจาค 7.5 แสนบาท

 

เปิดชื่อ\"เจ้าบุญทุ่ม\"อัดฉีดเงินบริจาคพรรค\"เศรษฐกิจไทย\"รับสูงสุด 6 ล้าน

เปิดชื่อ\"เจ้าบุญทุ่ม\"อัดฉีดเงินบริจาคพรรค\"เศรษฐกิจไทย\"รับสูงสุด 6 ล้าน

เปิดชื่อ\"เจ้าบุญทุ่ม\"อัดฉีดเงินบริจาคพรรค\"เศรษฐกิจไทย\"รับสูงสุด 6 ล้าน

 

คลิกอ่าน บัญชีรายชื่อบริจาคเงินพรรคการเมืองรอบเดือนก.ค.65 ฉบับเต็ม 

 

นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวจาก"พรรคไทยสร้างสรรค์" ที่ก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวจากบรรดาอดีต ส.ส.กทม. ในค่ายพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าอาจจะถูกใช้เป็น "พรรคสำรอง" เพื่อชู "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"  เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย มียอดบริจาค 11 รายการ ยอดรวม 441,000 บาท

 

ส่วนพรรคอื่น ๆ เช่น"พรรคประชาธิปัตย์" (ปชป.) มีผู้บริจาค 45 รายการ ยอดรวม 523,000 บาท "พรรคภูมิใจไทย" ผู้บริจาค 79 รายการ ยอดรวม 2,080,000 บาท "พรรคเสรีรวมไทย" ผู้บริจาค 8 รายการ ยอดรวม 2.4 แสนบาท "พรรคไทยภักดี" บริจาค 1 รายการ ยอดรวม 1.5 แสนบาท "พรรคประชาชาติ"  บริจาค 3 รายการ ยอดรวม 7.9 แสนบาท

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า  เมื่อวันที่ 9 ก.ย.65  กกต.ได้ออกประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง งบการเงินของพรรคการเมือง ประจำปี 2563

 

มีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 39 มาตรา 60 และมาตรา 61 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องปิดบัญชีภายในสิ้นปีปฏิทินของทุกปี พร้อมจัดทำงบการเงิน โดยต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการสอบบัญชีและให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติ และจัดส่งงบการเงินให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

 

โดยในปี 2563 มีพรรคการเมืองที่ดำเนินกิจการ จำนวน 70 พรรคการเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ที่ดำเนินการเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 โดยมีพรรคการเมืองที่ได้จัดส่งงบการเงินประจำปี 2563 จำนวน 63 พรรคการเมือง แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 

• กลุ่มที่ 1 พรรคการเมืองที่จัดส่งงบการเงินและดำเนินการตามมาตรา 39 มาตรา 60 และมาตรา 61 จำนวน 60 พรรคการเมือง

 

• กลุ่มที่ 2 พรรคการเมืองที่จัดส่งงบการเงิน โดยเป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 180 วันนับถึงวันสิ้นปีปฏิทิน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งได้รับยกเว้นตามมาตรา 61 วรรค 3 จำนวน 1 พรรคการเมือง

 

• กลุ่มที่ 3 พรรคการเมืองที่องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามมาตรา 39 จำนวน 2 พรรคการเมือง

 

และมีพรรคการเมืองที่ไม่ได้จัดส่งงบการเงิน ประจำปี 2563 จำนวน 3 พรรคการเมือง

 

ทั้งนี้ มีพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ จำนวน 4 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาธรรมไทย พรรคมติประชา พรรคพัฒนาชาติเจริญ (พรรคพัฒนาชาติ) และพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องดำเนินการจัดส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อชำระบัญชีต่อไป

 

เปิดชื่อ\"เจ้าบุญทุ่ม\"อัดฉีดเงินบริจาคพรรค\"เศรษฐกิจไทย\"รับสูงสุด 6 ล้าน

logoline