svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ตรวจแถวการเมือง

"ไทยสร้างไทย" ถือฤกษ์ วันที่ 9 เดือน 9 ประชุมใหญ่ พร้อม นำปท.สู่การเปลี่ยนแปลง

01 กันยายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ไทยสร้างไทย" ถือฤกษ์ วันที่ 9 เดือน 9 ประชุมใหญ่พรรค ระบุ “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” แต่ปชช.ไม่เคยสัมผัส พร้อมอาสาเป็นกองหน้าในการร่วมมือกันเปลี่ยนประเทศ

 

1 กันยายน 2565 ดร.โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนประเทศพรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าวการเตรียมความพร้อม การประชุมใหญ่ ของพรรคไทยสร้างไทย ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงละคร เคแบงค์สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 7 ตั้งแต่เวลา 9.00น. - 14.00 น. โดยระบุว่า 90 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2475 ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่ว่าจะเกิดจากเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการหรือโดยตัวแทนประชาชนได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” แต่ที่พี่น้องคนไทยได้สัมผัสคือการวนเวียนระหว่างการรัฐประหาร การเลือกตั้ง การสืบทอดอำนาจ การบั่นทอน และคุกคามสิทธิเสรีภาพอันพึงมีของประชาชน การด้อยค่าประชาธิปไตย การละเลยต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรม อันนำมาซึ่งความขัดแย้ง การคอร์รัปชัน และความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

 

คำว่า “โดยประชาชน” ถูกบิดเบือนด้วยอำนาจ เงิน อิทธิพล และวาทกรรมต่างๆ จนแทบไม่เคยเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธ์ ยุติธรรม สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชน พรรคการเมืองจำนวนไม่น้อยที่อ้างประชาธิปไตย ไม่เคยปกป้องประชาธิปไตยเมื่อมีการรัฐประหาร ไม่เคยคิดต่อสู้กับระบอบอำนาจนิยม แต่กลับร่วมมือ ร่วมเบียดเบียนและกดทับประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กทั้งหลาย

 

\"ไทยสร้างไทย\" ถือฤกษ์ วันที่ 9 เดือน 9 ประชุมใหญ่ พร้อม นำปท.สู่การเปลี่ยนแปลง

เปิดตัวผู้สมัครเชียงใหม่

 

คำว่า “เพื่อประชาชน” จึงไม่เคยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงและยั่งยืน แต่สิ่งที่เป็นผลผลิตอันเป็นรูปธรรมของ “ประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยม” ก็คือระบบอุปถัมภ์ การเล่นพวกพ้อง การร่วมมือกับทุนผูกขาดและทุนพรรคพวก เพื่อสืบทอดอำนาจและความมั่งคั่งบนการกดทับและย่ำยีประชาชน

 

 8 ปีที่ผ่านมา คือการตกผลึกของความเลวร้ายทั้งปวง ไม่มียุคใดสมัยใดที่ประชาชนไทย โดยเฉพาะคนตัวเล็กทั้งหลายจะถูกละเลยและย่ำยีได้เท่านี้อีกแล้ว คนยากคนจนถูกปฏิบัติเหมือนขอทาน ไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือน เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริม สนับสนุน “ประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยม” การคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมโหฬารและไม่มียางอาย เพราะระบบตรวจสอบมาจากอำนาจนิยม ระบบราชการมุ่งรับใช้อำนาจนิยม ประชาชนจึงแทบไม่เหลือตัวตนและศักดิ์ศรี ทั้งๆ ที่เขาเป็นเจ้าของอำนาจ

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.อุดร

 

ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องคนไทยทั้งมวลต้องไม่ให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ไม่ว่าในปีนี้หรือปีหน้า เป็นไปแบบเดิมๆ พี่น้องต้องลุกขึ้นปฏิวัติ ไม่ยอมจำนนต่ออำนาจ เงิน อิทธิพล และสัญญาแบบวาทกรรมต่างๆนานา ของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่เพียงอาศัยคะแนนของพี่น้องขึ้นสู่อำนาจ เพื่อตนเองและพวกพ้อง เพื่อทุนผูกขาดและทุนพรรคพวก โดยอาศัยระบบรัฐราชการที่กดทับและย่ำยีพี่น้องเป็นเครื่องมือ

 

เราต้องร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทยจากสิ่งที่กล่าวมา ด้วยการปลดปล่อย (Liberate) พี่น้องจากการกดทับของระบบรัฐราชการที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและขั้นตอนแบบอำนาจนิยม ต้องสร้างพลัง (Empower) ให้พี่น้องสามารถทำมาหากินได้อย่างสะดวกและยั่งยืน ให้คนไทยทุกคนมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงในทุกช่วงวัย

 

พรรคไทยสร้างไทยขออาสาเป็นกองหน้าในการร่วมมือกันเปลี่ยนประเทศ “เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง” จึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมรับชมรับฟังการแถลงถึงแนวทางการเปลี่ยนประเทศของพรรคไทยสร้างไทยในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.ถึง 14.00น. ทางเพจเฟซบุ๊กพรรคไทยสร้างไทย

logoline