svasdssvasds
เนชั่นทีวี

คอลัมนิสต์

พิสดารพันลึกใน"รั้วพ่อขุนฯ"บนจังหวะบริหารของอธิการบดี ( 2 )

21 สิงหาคม 2565
258

งบประมาณกระทรวงอุดมศึกษาฯปีนี้วางไว้เพิ่มขึ้น กำลังรอลุ้นสภาฯจะผ่านให้ได้มากน้อยขนาดไหน ถ้าได้เพิ่ม นั้นหมายความว่า "รั้วพ่อขุน"ก็น่าลุ้นได้งบเพิ่มเช่นกัน เเต่หากไปเพิ่มตรงการตั้งรองอธิการบดีอีกสามสิบตำเเหน่ง? เหตุผลคืออะไร? ติดตามได้ที่ "เมฆาในวายุ"

 

ตามที่เกริ่นนำไปเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับเรื่องราวพิสดารพันลึกในรั้วมหาวิทยาลับรามคำเเหงในยุคของ"สืบพงษ์ ปราบใหญ่" อธิการบดีคนปัจจุบันนั้น สังคมตลาดวิชารอคำอธิบาย...

 

เพราะอีกวาระหนึ่งที่เกิดขึ้นเเบบไม่เคยปรากฏมาก่อนคือกรณีสภามหาวิทยาลัยชะลอการแต่งตั้งรองอธิการบดี 30 คนตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำเเหงเสนอ (ปัจจุบันมีรองอธิการบดี 12 คน) จนเกิดปรากฏการณ์ผู้ช่วยอธิการบดีทวงถามสภามหาวิทยาลัยว่าทำไมไม่อนุมัติตำเเหน่งรองอธิการบดีตามที่สืบพงษ์ดำเนินการ  เเละสื่อมวลชนได้รายงานปรากฏการณ์นี้ต่อสังคมไปเเล้ว เเต่ยังไร้คำชี้เเจงจากอธิการบดีคนปัจจุบันว่า ดำเนินการไปเพื่ออะไร?

 

"จึงขอเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดีทั้ง 30 คน มิเช่นนั้น ผู้ร้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับสภามหาวิทยาลัยต่อไป" หน้งสือลงนามโดยปรมต วรรณบวร และเจษฎา อธิพงศ์วณิช ทำหนังสือถึงอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 


เเต่....ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุม ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า "หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยได้มีการยับยั้งการแต่งตั้งรองอธิการบดี 30 คนไปเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2565 อธิการบดีไม่เคยนำเรื่องนี้กลับเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกเลย สภามหาวิทยาลัยไ้ด้เคยชี้แจงแล้วว่า การแต่งตั้งรองอธิการบดีอีก 30 คน จะทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีรองอธิการบดีที่แต่งตั้งใหม่รวมกับที่แต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้รวมทั้งสิ้นมากถึง 42 คน ซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างยิ่ง "

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 ไว้124,748.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% จากงบปี 2565

 

เเปลว่างบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาฯปีนี้วางไว้เพิ่มขึ้นร้อย1.1เเละลุ้นว่าสภาผู้เเทนฯจะไฟเขียวในวาระ 2 เเละ 3 หรือไม่


เเต่งงตรงที่ว่าหากไฟเขียวให้กระทรวงอุดมศึกษาฯเเละรั้วพ่อขุนก็น่าลุ้นได้งบเพิ่ม เเต่หากไปเพิ่มตรงการตั้งรองอธิการบดีอีกสามสิบตำเเหน่ง? เหตุผลคืออะไร?


อันนี้เเปลกันตรงตัวว่า การเสนอเเต่งตั้งเลื่อนขั้น 30 อัตรานั้นน่าจะเเป็ก เพราะพูดง่ายๆสภามหาวิทยาลัยยังไม่ไฟเขียว เนื่องจาก ไม่มีบทบัญญัติรองรับ /ไม่มีเหตุจำเป็น /สิ้นเปลืองงบประมาณ


ข้อหลังนี้เองที่ทำให้ สังคมชาวรามคำเเหงวิจารณ์กันว่าผู้ช่วยอธิการบดีทั้ง 30 คนที่เคยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรองอธิการบดี แม้จะยังไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตาม เเต่อธิการบดีได้อนุมัติให้ผู้ช่วยอธิการบดีทั้ง 30 คนเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและได้รับค่าตอบแทนในการเข้าประชุมแต่ละครั้งอีกด้วย

 

ทั้ง ๆ ที่ไม่มีบทบัญญัติในระเบียบหรือข้อบังคับใดที่ระบุให้สามารถกระทำได้ ....