svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

คอลัมนิสต์

"แก้ไขเพิ่มเติมกติกาเลือกตั้ง บิดเบี้ยวหรือเกินธง โดย "พลเดช  ปิ่นประทีป"

30 กรกฎาคม 2565
560

ความพยายามแก้ไขกม.ประกอบรธน.ในสภา เป็นเรื่องที่ พลเมืองผู้ตื่นรู้ควรจับตา เฝ้าระวังมิให้เกินธง(แก้เกิน รธน.) และถอยหลังลงคลอง (ผิดเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง) ติดตามได้จากเจาะประเด็นร้อน โดย "พลเดช ปิ่นประทีป"

 

ภายหลังเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ๑๑ รัฐมนตรี ท่านประธานชวน หลีกภัยได้นัดหมายประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม พรป.การเลือกตั้ง และ พรป.พรรคการเมือง ให้ทันฤดูกาลเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึง

 

การแก้ไขเพิ่มเติมพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับ เป็นผลกระทบมาจากรัฐสภาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพียง ๓ มาตรา ได้แก่ ม.๘๓, ๘๔และ ๙๑ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสัดส่วน สส.ระบบเขตกับปาร์ตี้ลิสต์ เป็น ๔๐๐ ต่อ ๑๐๐ และเปลี่ยนระบบบัตรเลือกตั้งจาก ๑ ใบ เป็น ๒ ใบ  

 

พลเมืองผู้ตื่นรู้ควรจับตา เฝ้าระวังมิให้เกินธง (แก้เกินรัฐธรรมนูญ) และถอยหลังลงคลอง (ผิดเจตนารมณ์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง)

 

"แก้ไขเพิ่มเติมกติกาเลือกตั้ง บิดเบี้ยวหรือเกินธง โดย "พลเดช  ปิ่นประทีป"

 

ในส่วนของ พรป.การเลือกตั้ง มีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๒๑ ประเด็น ได้แก่  

 

•   เรื่องกติกาการเลือก ส.ส.แบบเขต ๔๐๐ คน เลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน,  เรื่องการกำหนดวันและสถานที่,  เรื่องการตั้งกรรมการประจำหน่วย ๙ คน  


•   เรื่องวิธีการคำนวณ สส.พึงมี เพื่อแบ่งเขตเลือกตั้ง,  เรื่องระบบการออกเสียง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง, เรื่องการจัดทำและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง


•   เรื่องสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง,  เรื่องเกี่ยวกับผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ, เรื่องการใช้เลขประจำตัวผู้สมัครให้เป็นอันเดียวกันทั้งสองระบบ ซึ่งเรื่องเหล่านี้คงจะมีการอภิปรายโต้เถียงกันมาก เพราะทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกัน


•   เรื่องเพดานค่าใช้จ่ายในการหาเสียง, เรื่องข้อห้ามเพิ่มเติม ๔ อย่าง, เรื่องการเปลี่ยนระบบบัตรเลือกตั้ง, เรื่องวิธีพับบัตร การหย่อนบัตร, เรื่องวิธีการการนับคะแนน สส.เขต, เรื่องการจัดการกรณีจำนวนบัตรกับคะแนนไม่ตรงกัน หรือ "บัตรเขย่ง"•   เรื่องวิธีการคำนวณคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯเสียงข้างมากให้ใช้ ๑๐๐ หาร ส่วนเสียงข้างน้อยต้องการให้หารด้วย ๕๐๐ ซึ่งพรรคใหญ่บางพรรคต้องการกินรวบ ฝ่ายพรรคกลาง พรรคเล็ก พรรคจิ๋วต้องสู้เพื่อความอยู่รอด

 
•   เรื่องการประกาศผล สส.บัญชีรายชื่อ, เรื่องการประกาศราชกิจจานุเบกษา, เรื่องกรณีการเลือกตั้งทุจริต การยกเลิกผล การเลือกตั้งใหม่ การระงับสิทธิ์, เรื่องสิทธิในการยื่นคัดค้าน, และเรื่องกำหนดตัวผู้เสียหายคดีเลือกตั้ง ใครจะเป็นผู้ฟ้องร้อง


ส่วน พรป.พรรคการเมือง นั้นมีประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม รวม ๑๑ ประเด็น ได้แก่  


•   ตอกย้ำหลักการให้พรรคการเมืองเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำ ปรับลดค่าสมาชิกพรรค ๒๐ บาท/ปี ๒๐๐ บาทตลอดชีพ, อายุ สัญชาติ และคุณสมบัติสมาชิกพรรค ไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุก เว้นแต่รอลงอาญา ไม่เคยจำคุก ๕ ฐานความผิด และไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น


•   ให้ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดได้, พรรคเป็นผู้กำหนดว่าสาขาหรือตัวแทนพรรคหน่วยใด จะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาผู้สมัครในจังหวัดนั้น


•   ต้องการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งขั้นต้น ตัดอำนาจโหวตของสมาชิกพรรค ดึงการตัดสินใจมาอยู่ที่ผู้บริหารพรรคตามเดิม ที่ประชุมสมาชิกสาขาหรือตัวแทนจังหวัด แค่แสดงความคิดเห็นขั้นต้น อำนาจตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหารพรรค


•  ยกเลิกข้อห้ามการดำเนินการสรรหา (ม.๕๓), ห้ามบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสรรหาผู้สมัคร (ม.๕๕), คงหลักการบทลงโทษการฝ่าฝืนข้อห้ามการสรรหาผู้สมัคร(ม.๑๑๘) และ เพิ่มบทเฉพาะกาลช่วงเปลี่ยนผ่าน