svasdssvasds
เนชั่นทีวี

คอลัมนิสต์

เบื้องลึกยักยอกทรัพย์วัดบวร จับคนสนิท"สมเด็จพระวันรัต"สะท้านสำนักพุทธฯ

02 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ปมคนสนิท"สมเด็จพระวันรัต" ยักยอกทรัพย์วัดบวร พึงทำความเข้าใจก่อนว่า เจ้าพระคุณสมเด็จ เป็นพระมหาเถระที่เคร่งในพระวินัย เงินทองทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของ ไวยาวัจกร ที่เจ้าพระคุณสมเด็จมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามพระวินัย เหตุใดเกิดการยักยอกทรัพย์ได้ ติดตามได้ที่นี่

 

เมื่อวานนี้ สื่อมวลชนรายงานข่าวใหญ่ที่ทำให้ตกตะลึงกันนั่นคือข่าวการที่ตำรวจกองปราบฯ ดีเอสไอ ป.ป.ช. เข้าทำการจับกุมและยึดทรัพย์ "ลูกศิษย์ของสมเด็จพระวันรัต วัดบวรในข้อหายักยอกทรัพย์ เป็นจำนวนมากถึง 200 ล้านบาท ข่าวดังกล่าวนี้อาจทำให้กระทบต่อพระเกียรติและความบริสุทธิ์ของ"วัดบวร" และอาจกระทบชื่อเสียงของ"วัดบวร"ด้วย ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้


ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าจำนวนเงินที่มีการยักยอกรวมถึงทรัพย์สินหลายรายการนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของ"เจ้าพระคุณสมเด็จ" แต่เป็นทรัพย์สินของวัดที่อยู่ในความดูแลของเจ้าพระคุณสมเด็จ ดังนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเจ้าพระคุณสมเด็จไม่ได้มีทรัพย์สินส่วนตัวดังที่เป็นข่าว


"เจ้าพระคุณสมเด็จ"เป็นพระมหาเถระที่เคร่งในพระวินัย ไม่จับตัองเงินทอง เงินทองทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของ "ไวยาวัจกร" ที่เจ้าพระคุณสมเด็จมอบหมายซึ่งเป็นไปตามพระวินัย ดังนั้นบรรดาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจึงอยู่ในความครอบครองของไวยาวัจกร ซึ่งก็คือผู้ต้องหาในคดีนี้ จึงควรเข้าใจในขั้นนี้ว่า ทรัพย์สินที่มีการกล่าวหาว่ายักยอกนั้น เป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ซึ่ง เป็นไวยาวัจกรเป็นผู้ครอบครองดูแลและจัดการ การจัดการผิดถูกเป็นเรื่องความรับผิดชอบของ"ไวยาวัจกร"นั้น

 

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมด เป็นเรื่องเงินในการก่อสร้างศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในพระพุทธศาสนา การก่อสร้างนี้มีวงเงินประมาณ 80 ล้านบาท และเงินดังกล่าวก็อยู่ในความดูแลจัดการของไวยาวัจกร ซึ่งมีหน้าที่จัดการให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง
 

นอกจากเงิน 80 ล้านบาท ดังกล่าวแล้วยังมีวงเงินอีกสองสามยอด ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูรณะก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในกิจการของวัด และอยู่ในหน้าที่ดูแลรับผิดชอบของเจ้าพระคุณสมเด็จ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ"ไวยาวัจกร"ในการครอบครองดูแลรักษาและจัดการให้เป็นไปโดยถูกต้อง
 

ดังนั้นถ้าเงินและทรัพย์สินดังกล่าวถูกจัดการไปโดยไม่ถูกต้อง มีการนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนก็ดี เสียหายประการใดๆก็ดี เป็นความรับผิดชอบของ"ไวยาวัจกร"ซึ่งอาจต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง ซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานตำรวจกองปราบและ ปปง. กำลังดำเนินการและชำระสะสางเรื่องนี้ให้ถูกต้องในเบื้องต้นนี้กล่าวได้ว่า "วัดบวร"ก็ดี เจ้าพระคุณสมเด็จก็ดี ไม่ได้ทำสิ่งใดผิดหรือเสียหาย กรณีเป็นเรื่องของ"ไวยาวัจกร" โดยเฉพาะ ซึ่งเชื่อว่าเจ้าพนักงานตำรวจและ ปปง. จะสามารถสะสางเรื่องนี้ได้อย่างหมดจดงดงาม เพราะชื่อเสียงเกียรติคุณของ"วัดบวร" และเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นเป็นเรื่องสำคัญ คาดว่าเรื่องนี้จะเสร็จสิ้นในไม่ช้า
 

ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ชัดเจนก็คือ"ไวยาวัจกร"ได้ทำบัญชีรับจ่าย เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดตามหน้าที่ที่ต้องทำหรือไม่ และถ้าทำแล้วก็ยังต้องตรวจสอบดูว่า ที่ทำนั้นถูกต้องกับความเป็นจริงหรือไม่ ซึ่งไม่นานก็คงทราบ ดังนั้น สาธุชนทั้งหลายจึงเข้าใจเรื่องนี้โดยนัยยะที่กล่าวมานี้เถิด

 

ผมเองพยายามผลักดันให้ทุกวัด จัดทำบัญชีรายได้รายจ่าย ทรัพย์สินหนี้สินให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีมาช้านานแล้ว แต่ไม่มีใครเอาด้วย มีแต่วัดสร้อยทองวัดเดียว ซึ่งเป็นสำนัก พระปริยัติธรรมใหญ่ที่สุดวัดหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่จัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องตลอดมา เพราะเจ้าอาวาสองค์ก่อนโน้น ท่านต้องการทำให้ถูกต้อง มาขอให้ผมช่วย ผมก็ช่วยประสานงานให้บริษัทธรรมนิติการบัญชีไปช่วยเหลือจัดวางระบบและทำบัญชีโดยถูกต้องตลอดมาจึงไม่เคยมีปัญหา

 

เรื่องนี้กองปราบเป็นเจ้าของเรื่อง มีภารกิจสำคัญที่ต้องชำระสะสางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อธำรงรักษาเกียรติวัดบวรและเจ้าพระคุณสมเด็จ

 

รัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับสำนักงานพระพุทธศาสนา ควรแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ ที่ปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้อง

 

logoline