“มะเร็งปากมดลูก” ขึ้นชื่อเป็นมะเร็งร้ายที่พรากชีวิตหญิงไทยสูงเป็นอันดับ 2 สามารถรักษาได้ถ้ารักษาอย่างทันท่วงที เพียงเข้ารับการตรวจคัดกรอง HPV DNA Genotyping Test แบบระบุสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงได้ 14 สายพันธุ์ ทำให้เกิดการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก สามารถจัดการก่อนลุกลามจนกลายเป็นมะเร็ง ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่า ช่วยให้ตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     ภายในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 44 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “HPV DNA Genotyping to Primary Screening Trends”  บรรยายโดย ศ.พญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยานรีเวช ซึ่งกล่าวถึงสถิติของโรคมะเร็งปากมดลูกที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งประเทศไทยมีนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV Test ซึ่งให้สิทธิ์ตรวจแก่สตรีไทย ที่มีช่วงอายุ 30 – 60 ปี  และให้ตรวจทุก 5 ปี โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV Genotyping Test แบบระบุสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงได้ 14 สายพันธุ์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูก และข้อมูลที่ได้สามารถนำไปพัฒนาวัคซีน และการใช้ในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้

เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย ‘HPV DNA Genotyping Test’  สิทธิ์ตรวจฟรี ที่หญิงไทยต้องเข้าถึง

     สอดคล้องกับข้อมูลจากงานวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ โดย ทนพญ.จินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้เปิดเผยว่า จากการศึกษาตัวอย่างที่ส่งตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Genotyping Test ของผู้หญิง 28,870 ราย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  พิจิตร ชัยนาท และอุทัยธานี มีความชุกของการติดเชื้อ HPV อยู่ที่ 7.69% โดยสายพันธุ์ของเชื้อ HPV ที่พบสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ สายพันธุ์ที่ 52, สายพันธุ์ที่ 16, สายพันธุ์ที่ 58, สายพันธุ์ที่ 68 และสายพันธุ์ที่ 66 ตามลำดับ ซึ่งการใช้ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV Genotyping Test แบบระบุสายพันธุ์ได้ จะทำให้ได้ข้อมูลของสายพันธุ์ของเชื้อ HPV ที่มีการแพร่ระบาดในสตรีไทย ซึ่งจะทำให้เกิดการเฝ้าระวัง และเป็นแนวทางการติดตามมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มีความเสี่ยงสูงต่อไป

เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย ‘HPV DNA Genotyping Test’  สิทธิ์ตรวจฟรี ที่หญิงไทยต้องเข้าถึง

     ดังนั้น การคัดกรองด้วยวิธี HPV Genotyping Test เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่า ช่วยให้ตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นจากวิธีเดิม ลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ line : @mpgroupthailand (https://bit.ly/39SQInk)

     Website : www.mpgroup.co.th

เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย ‘HPV DNA Genotyping Test’  สิทธิ์ตรวจฟรี ที่หญิงไทยต้องเข้าถึง เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วย ‘HPV DNA Genotyping Test’  สิทธิ์ตรวจฟรี ที่หญิงไทยต้องเข้าถึง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด