Home / register

*** สำคัญมาก กรุณาระบุเลขที่บัตรประชาชน ที่ถูกต้องของท่าน 13 หลัก เพื่อผลประโยชน์ในการรับประกันอุบัติเหตุ

 โทรทัศน์
 หนังสือพิมพ์
 วิทยุ
 Website / Facebook / Twitter
 Line
 ชมรมจักรยานท้องถิ่น
 อื่นๆ ระบุ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Nation Bike Thailand" กรุณาเลือก

มกราคม 2562  
หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้องท่องเที่ยว @เมืองสมุทรปราการ
อาทิตย์ 6 ม.ค. 62

ณ. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ลงทะเบียน 05:30 น.
ปล่อยตัว 07:20 น.
  สมัครปั่น [ระยะทาง 30 กม.]
 

หมายเหตุ @เมืองสมุทรปราการ

- ค่าสมัคร 500 บาท. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสมุทรปราการ
- สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานสมุทรปราการ ชื่อบัญชี หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ(เพื่อโครงการ) เลขที่บัญชี 224-2-40162-4
- และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-นามสกุล มาที่ siriporn_sae@nationgroup.com และ Line : @nationbike
- นักปั่นในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสมัครได้ที่ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-338-3000 กด 3แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Nation Bike Thailand 2016 โดยจะนำผลการศึกษานี้ไปปรับปรุงช่องเนชั่นทีวี ให้มีเนื้อหาและรายการที่ตรงตามความต้องการของท่านมากขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง

สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถาม "ครบทุกข้อ" ลุ้นรับเสื้อเนชั่นไบค์ มูลค่า 150 บาท 5 รางวัล/สนาม
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง https://www.facebook.com/nationbike/
เคย     ไม่เคย    ข้อมูลทั้งหมดนี้จัดเก็บโดยเครือข่ายองค์กรที่ส่งเสริมการใช้จักรยานในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยนำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนการส่งเสริมการใช้จักรยานเท่านั้น ไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้หรือเผยแพร่ต่อแต่อย่างใด