Home / register

*** สำคัญมาก กรุณาระบุเลขที่บัตรประชาชน ที่ถูกต้องของท่าน 13 หลัก เพื่อผลประโยชน์ในการรับประกันอุบัติเหตุ

 โทรทัศน์
 หนังสือพิมพ์
 วิทยุ
 Website / Facebook / Twitter
 Line
 ชมรมจักรยานท้องถิ่น
 อื่นๆ ระบุ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Nation Bike Thailand" กรุณาเลือก

มิถุนายน 2562 มิถุนายน 2562
ปั่น 2 ด่านสะเดา ประตูสู่อาเซียน @สงขลา
อาทิตย์ 23 มิ.ย. 62

จุด Start โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

ลงทะเบียน 05:30 น.
ปล่อยตัว 07:30 น.
  สมัครปั่น [ระยะทาง 35 กม.]
ปั่น 2 ด่านสะเดา ประตูสู่อาเซียน @สงขลา
อาทิตย์ 23 มิ.ย. 62

จุด Start โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง

ลงทะเบียน 05:30 น.
ปล่อยตัว 07:00 น.
  สมัครปั่น [ระยะทาง 64 กม.]

หมายเหตุ สะเดา

- สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หรือต้องการรับเสื้อในราคา 300 บาท
- สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร UOB สาขาบางนา ก.ม.2 ชื่อบัญชี บมจ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป เลขที่บัญชี 767-114-508-2
- และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อ-นามสกุล มาที่ @qzy1262j
- สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2338-3000 กด 3
- ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.nationbikethailand.com / facebook.com/nationbikethailand / Line@ : @nationbikeแบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Nation Bike Thailand 2016 โดยจะนำผลการศึกษานี้ไปปรับปรุงช่องเนชั่นทีวี ให้มีเนื้อหาและรายการที่ตรงตามความต้องการของท่านมากขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง

สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถาม "ครบทุกข้อ" ลุ้นรับเสื้อเนชั่นไบค์ มูลค่า 150 บาท 5 รางวัล/สนาม
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง https://www.facebook.com/nationbike/
เคย     ไม่เคย    ข้อมูลทั้งหมดนี้จัดเก็บโดยเครือข่ายองค์กรที่ส่งเสริมการใช้จักรยานในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยนำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนการส่งเสริมการใช้จักรยานเท่านั้น ไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้หรือเผยแพร่ต่อแต่อย่างใด