จันทร์ - ศุกร์
20:15 - 21:15
7 สถาบัน ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตร ป.โท จากมติ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

คม-ชัด-ลึก 

7 สถาบัน ไม่ผ่านการรับรองหลักสูตร ป.โท จากมติ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

Tweets

Facebook