Search

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live

คม-ชัด-ลึก

สนทนา วิเคราะห์ เจาะลึก ตรงทุกประเด็น ทั้ง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ 19:20 - 20:00
โดย เอกรัฐ ตะเคียนนุช
192.168.52.216