เก็บตกจากเนชั่น (ภาคค่ำ)

รายงานข่าว สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬา และวิเคราะห์สถานการณ์เด่นในรอบวัน


(จ-ศ) อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ , บัญชา แข็งขัน , ณยา ใจกาวัง , (อา) อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ

192.168.52.212