เก็บตกจากเนชั่น (ภาคเที่ยง)

เกาะติดสถานการณ์ข่าว วิเคราะห์เหตุการณ์โดยทีม บก.ข่าว ครบทุกมิติข่าว( จ-ศ ) นภัส ธีระดิษฐากุล , ศตคุณ ตัณทวีวิวัฒน์ , นิติรัฐ บัวจันทร์ , เจษฎ์ ประเสริฐรุ่งเรือง , (ส) ทิวาพร เทศทิศ , กิตติดิษฐ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ

192.168.52.212