Search

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live

สวัสดีอาเซียน

ติดตามเรื่องราวของชาวอาเซียน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และการเมือง
ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ 18:20 - 19:05
โดย สถาปัตย์ แพทอง , วีณา จงประสิทธิ์ , พัชร์สุรางค์ เดชาพุทธรังษี
  • 0
192.168.52.211