Search

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
live

สวัสดีอาเซียน

ติดตามเรื่องราวของชาวอาเซียน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และการเมือง
ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ 18:30 - 19:30
โดย สถาปัตย์ แพทอง , วีณา จงประสิทธิ์ , พัชร์สุรางค์ เดชาพุทธรังษี
  • 0
192.168.52.212