Search

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
live

Nida Wisdom for change

รายการที่จะสืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ออกอากาศ : ทุกวันพุธ 09:30 - 10:00
โดย
  • 0
192.168.52.212