Search

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live

Nida Wisdom for change

รายการที่จะสืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ออกอากาศ : ทุกวันพุธ 15:30 - 16:00
โดย
192.168.52.211