Search

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
live

Nida Wisdom for change

รายการที่จะสืบสานพระราชปณิธานสร้างนักบริหารการพัฒนา สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ออกอากาศ : ทุกวันพุธ 09:30 - 10:00
โดย
192.168.52.216