Search

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live

เนชั่น คัดข่าวเช้า

รายการข่าวเช้า ที่คัดข่าวเด่นรอบวัน นำมาเล่าให้คุณเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ให้คุณไม่ตกข่าว รู้และทันเหตุการณ์ไปกับเรา
ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ 06:00 - 07:15
โดย ทิวาพร เทศทิศ,นภัส ธีรดิษฐากุล, ปิยวรรณ ประเมษฐะวนิช,อิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์
192.168.52.214