จุดชนวนข่าว

สารคดีเจาะลึกประเด็นข่าวสำคัญ หาคำตอบ จากที่มาของเหตุการณ์ เพื่อการหาทางออก ในทุกด้าน ทั้งสังคม การเมือง เศรษฐกิจ


ธนานุช สงวนศักดิ์

192.168.52.212