Search

วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
live

จุดชนวนข่าว

สารคดีเจาะลึกประเด็นข่าวสำคัญ หาคำตอบ จากที่มาของเหตุการณ์ เพื่อการหาทางออก ในทุกด้าน ทั้งสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
ออกอากาศ : -
โดย ธนานุช สงวนศักดิ์
  • 0
192.168.52.213